„Z celkového počtu 98 stromů jich patří 38 Povodí Moravy. Čtyřiadvacet nejvíce zasažených, které by měly být vykáceny, je v majetku Povodí," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

O nutnosti vykácení aleje se začalo hovořit už dříve v souvislosti se stavbou protipovodňové zídky na nábřeží Edvarda Beneše. Podle radních ale není důvodem vykácení dřevin stavba nové zídky, ale pouze jejich zdravotní stav.

Prohlídky stromů na nábřeží s odborným výkladem dendrologa se zúčastnili zástupci Povodí Moravy, odboru životního prostředí magistrátu a ekologové.

„Dendrolog vytipoval přes dvě desítky stromů s tím, že se musejí kvůli bezpečnosti vykácet. Ani zástupci ekologických organizací poté, co vyslechli jeho argumenty, proti tomu nevznesli žádné námitky," řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Pracovníci Povodí prořezávali na tři desítky vzrostlých javorů na nábřeží už v loňském roce. Důvodem byly stížnosti obyvatel z okolních domů. Ti upozorňovali na to, že při větších poryvech větru padají větve přímo na chodník a na zaparkovaná auta.