„K události přijel z Brna také specialista na stavění hrází, který pomáha vzniklou situaci řešit,“ uvedla Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí hasičů.

Jak voda tekla, vymlela asi 4 m2 hlíny a kamení z hráze. V současné době 30 – 40 cm původní hráze drží veškerou vodu v rybníku. „Pokud by hráz nevydržela, hrozí zatopení obce Polom s 300 obyvateli,“ řekla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Dobrovolní hasiči z Opatovic a Lipníku nad Bečvou začali hráz upevňovat pytly s pískem.

„My jsme pro jistotu naše obyvatele upozornili místním rozhlasem na to, že pokud by se hráz protrhla, zaplavila by obec do výšky asi 1,5 metru,“ řekl starosta Polomi Václav Sládeček s tím, že dvě hasičské jednotky jsou v obci neustále v pohotovosti pro případ, že by bylo nutno občany ze zátopových oblastí evakuovat.