„V hranickém, kojetínském a přerovském okrese se okresní akční výbory ustavily v průběhu 24. až 26. února 1948. Do konce března 1948 byly sestaveny místní akční výbory téměř ve všech obcích a městech okresů a téměř ve všech institucích, organizacích a závodech,“ přiblížil historik Jiří Lapáček.

Akce za „očistu veřejného života“ zasáhla všechny orgány, organizace, podniky, spolky i nekomunistické politické strany. Ve všech těchto subjektech byly tvořeny akční výbory, které hodnotily politickou způsobilost zejména vedoucích pracovníků.

Zvláštní pozornost byla věnována „očistě“ v institucích státní správy, justici, advokacii, armádě, bezpečnosti a školství.

„K základní taktice patřila rekonstrukce řídících orgánů, překládání pracovníků na jiná pracoviště v rámci okresu, což bylo typické hlavně pro školství, a také úplné znemožnění výkonu povolání - buď dočasně tím, že byli lidé odesíláni na dovolenou s čekatelným, nebo i trvale,“ řekl.

Ze společenských organizací byla věnována mimořádná pozornost zejména Sokolu, ale také hasičům či členům mysliveckých organizací. Akční výbory prováděly v Přerově čistky na gymnáziu, obchodní akademii, ale i průmyslové škole.