„Pro pilotní fázi ověřování účinnosti práce Agentury byla cíleně vybrána města a obce s rozdílnou velikostí, v různých částech republiky i s rozdílnou zkušeností s procesy sociálního začleňování,“ uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Ve čtvrtek svou činnost agentura v Přerově po třech letech, což je základní doba, na níž byla spolupráce v začátku nastavena, definitivně ukončila. Z města představitelé organizace odchází nejen s uspokojivými výsledky, ale hlavně s dobrým pocitem.

Úspěchy

V Přerově se nachází celkem čtyři sociálně vyloučené lokality. Jsou jimi ulice Kojetínská, Husova, Škodova a Tovačovská. Jako o ohrožené lokalitě se začalo v roce 2008 mluvit i o Jižní čtvrti. Pracovníci agentury zde za tři roky udělali velký kus práce.

„Agentuře se tady podařilo společně s neziskovými organizacemi připravit jedny z nejzajímavějších a nejsystémovějších opatření. Jde například o vybudování sociální firmy či školního poradenského pracoviště na základní škole v ulici Boženy Němcové. Další rozsáhlé připravované projekty však město těsně před podáním stáhlo,“ sdělil ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. K dalším úspěchům v Přerově patří například rozsáhlá opatření proti projevům extremismu nebo dnes místním občanům už známá akce s názvem Tour de dvůr.

Mezi poslední akce vládní organizace v Přerově patřily dvě červnové konference – o vlivu médií na integraci Romů a cizinců a na téma sociálního podnikání. Agentura bude poskytovat pomoc a poradenství i nadále, a to formou vzdálené podpory.

Co bude dál?

Veškeré aktivity ale od prvního července přebere nově vzniklý odbor školství a sociálních věcí přerovského magistrátu.

Představitelé organizace zanechali v Přerově i cíle, které by se odbor měl pokusit splnit. Jde například o dokončení přípravy webového portálu a dokumentu o skrytém záškoláctví ve spolupráci s Člověkem v tísni či zajištění plnohodnotného fungování lokálního partnerství, v jehož rámci docházelo k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, neziskového sektoru a dalších aktérů.

I když Přerov patří k jedněm z nejlépe hodnocených měst, co se výsledků působení agentury týče, výtky se i přesto našly.

„Má osobní reakce na lokální partnerství je příznivá, nicméně z mého pohledu by vůči zúčastněným měla být více kritičtější, a to právě na základě přístupu k daným problémům. Osobně bych kladl důraz na současnou realitu, více než provádění nic neřešících zkušeností, analýz a struktur současného trhu práce, které jsme si všichni vědomi,“ řekl Pavel Podroužek z firmy Interwork service, která se zabývá vytvářením pracovních a podnikatelských příležitostí. Jinak si ale většina tříletou působnost agentury ve městě pochvalovala.

„Spolupráce je velice intenzivní a flexibilní, rychle reaguje na požadavky, které máme a snaží se je v rámci možností splnit,“ dodala vedoucí přerovského nízkoprahového zařízení Metro Jana Jurášová.