I z toho důvodu se hematologicko- transfúzní oddělení přerovské nemocnice zapojilo do kampaně nazvané „450 ml naděje“ a zve v úterý 11. prosince od 6 do 9 hodin dárce, kteří jsou ochotni darovat tu nejcennější tekutinu.

„Jako poděkování jsou pro ně připraveny drobné dárky, ale i losování o let horkovzdušným balonem. Nad akcí převzal záštitu primátor města Petr Měřínský, který vyzývá Přerovany, aby se do dárcovství zapojili, a v době adventu udělali dobrý skutek,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

A kdo může krev darovat?

Dárcem se může stát každý zdravý člověk starší osmnácti let s hmotností nad padesát kilogramů, který má zdravotní pojištění v České republice. Ženy mohou darovat krev čtyřikrát ročně, muži pětkrát.
Krev naopak nemohou darovat chronicky nemocní pacienti, lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, nebo měli v minulosti žloutenku typu B a C, či jsou HIV pozitivní.

Dárce krve by neměl být ani diabetik, neměl by být závislý na alkoholu nebo jiné návykové látce.