„Když jsem dával před desíti lety dohromady almanach k padesátinám, shromáždil jsem spoustu fotografií, které tu dnes mohou lidé spatřit. Bohužel se nedochovala první kronika souboru, a tak nejstarší historii připomíná pouze fotografie z roku 1958,“ prozradil Otakar Smejkal, který kapelu zakládal a hraje v ní dodnes.

Orchestr vznikl v roce 1958 jako Dixieland XI. A na přerovském gymnáziu. V šedesátých letech pravidelně koncertoval, ale nahrával i v Českém rozhlase a televizi, takže se o něm už od počátků mluvilo s respektem. Během let jím prošla řada zpěváků - mimo jiné i Pavel Novák.

A co považuje za největší počin kapely Otakar Smejkal?

„Asi to, že jsme tak dlouho vydrželi, což je velká vzácnost,“ poznamenal. Nejmladší hráč orchestru má čtyřiadvacet let, nejstarší mají přes sedmdesát. Pro ranný swing dvacátých a třicátých let, kterým Academic Jazz Band i dnes dobývá pódia, ale není věkový rozdíl překážkou.

„Jsme mezigenerační parta a vnímám kapelu jako obrovskou legendu. Já sám jsem se stal její součástí až v roce 2012, ale poprvé jsem o ní slyšel už během studií. Všechny dlouholeté členy uctívám,“ přiznal kapelník Petr Hradil.

Výstava v Galerii města mapuje prostřednictvím šedesáti velkoplošných panelů každý rok existence bandu.

„Nejen ve fotografiích a různých písemnostech, ale i formou korespondence, pozvánek nebo plakátů. Na výstavě jsme spolupracovali s Otakarem Smejkalem, který je v orchestru jako jediný člen celých šedesát let,“ řekla vedoucí galerie Lada Galová.

Výstava nemá být jen strohou výpravou do minulosti, ale každý z panelů obsahuje i něco pro pobavení. „Například humornou korespondenci tehdejšího Okresního národního výboru směrem k bandu, upozorňující na prohřešek proti tehdejšímu vnímání morálky,“ doplnila.

Podle ní je expozice vůbec největší rekapitulací historie orchestru - a to od roku 1958 až po současnost.

„Studování materiálů nebylo jen bádáním po historii Academicu, ale pro mě bylo milé i to, že se zde neustále promítal místopis Přerova - restaurace a různé hudební scény, kde hrával,“ zmínila. Raritou je nejstarší fotografie Dixielandu XI. A, na které mají muzikanti papírové čepice na hlavách.