„Každá charita je pro mě velká tím, že nedělá jen to, co ostatní sociální služby, tedy pouze profesionální a odbornou práci, ale že se snaží vnášet mezi ty, jimž slouží, také naději. Že i bolest a to těžké, co člověka potkává, tedy stáří, má smysl. A za to jí patří velké poděkování,“ řekl na setkání v Přerově Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář olomouckého arcibiskupství.

Podle děkana přerovské farnosti Josefa Rosenberga vnímá charita člověka v jeho celistvosti.

„Tito lidé pomáhají otevřeným srdcem. Kromě činností, jimž se charita věnuje dlouhodobě, je zde i určitá flexibilita ve vztahu k tomu, co je potřeba udělat. Ať už je to v dnešní době pomoc uprchlíkům, nebo naléhavá situace v době covidu,“ zmínil.

Spektrum činností přerovské charity je pestré - mezi největší služby patří domácí zdravotní a hospicová péče. „Zdravotní sestry docházejí za pacienty do domácností, aby nemuseli setrvávat v nemocnici, mohli se zotavovat doma a měli péči, jakou potřebují. Loni jsme takto ošetřili kolem dvě stě pacientů, ať už v Přerově nebo Kojetíně,“ přiblížila ředitelka charity Alena Pizúrová.

Stejně tak užitečná je i nová odlehčovací služba, která pomáhá rodinám s péčí o jejich blízké. Charita má i dvě romská komunitní centra - Lačo jilo a Žížalka.

„Dělá spoustu důležitých věcí a já bych zmínil alespoň některé z nich. Je to pomoc bezdomovcům v centru Lorenc, kde odvádí vynikající práci, ale i práce v sociálně vyloučených lokalitách, zejména s romskou komunitou. Charitě bych popřál, aby zůstala symbolem křesťanské pomoci, a aby se jí dařilo nalézat pracovníky, pro které je tato činnost posláním v pravém slova smyslu,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský.

Charita má nezastupitelnou roli i během uprchlické krize. „Kraj s ní intenzivně spolupracuje v rámci řešení ukrajinské krize na našem KACPU - a je to právě ona, která provozuje potravinovou i materiální sbírku,“ zmínil olomoucký hejtman Josef Suchánek.

Náročnou práci přerovské charity, ale i atmosféru akcí, které pořádá, zachytil svým nezaměnitelným rukopisem uznávaný fotograf Jindřich Štreit. Jeho fotografie mohou zhlédnout návštěvníci ve foyer kina Hvězda.

„Když jsem přijel do Přerova, bylo to pro mě jen město, které má domy, ulice a určitou atmosféru. Ve chvíli, kdy jsem začal fotografovat, jsem se snažil co nejvíce přiblížit lidem. A poznával úžasné lidi, kteří jsou zaujatí svým městem a jsou jeho patrioti. A to se mi strašně líbilo - že mají rádi své město a jsou na něj hrdí,“ řekl na vernisáži výstavy Jindřich Štreit.

Činnost přerovské charity mapoval několik měsíců a vzniklo několik tisíc fotografií. Na výstavě je k vidění jen část z nich.