„Knihovna bývá otevřena každý čtvrtek. Návštěvní doba je od 17 do 19 hodin. Ve stálém fondu máme dvanáct set knih a k tomu čtyři sta v rámci cirkulace s ostatními knihovnami. V současné době máme okolo čtyřiceti registrovaných čtenářů, a to nejen místních, ale i přespolních. Jsou to spíše lidé ve středním a starším věku. Chtěli bychom přilákat k četbě mladé, ale to je čím dál složitější,“ řekla radvanická knihovnice Svatava Stojanová.

Aby obec mladé lidi do knihovny nalákala, začala rozdávat při tradičním obřadu Vítání občánků mladým rodičům a jejich dětem drobný dárek v podobě první knížky.

„Uvidíme, zda tímto krokem poukážeme na důležitost četby a do knihovny tak přilákáme více lidí,“ doplnila Stojanová.

Obecní knihovnu využívají nejen čtenáři, ale také místní spolky, jako například Kroužek mladých hasičů či spolek Kulturní činovníci.

Radvanice
Kulturák v malých Radvanicích praskal ve švech. Věří, že sál zase ožije

Knihovna loni začala pořádat pravidelné tvořivé odpoledne. V loňském roce se zájemci seznámili s technikou drátkování, vyzkoušeli si patchwork, šili, vyráběli mýdla a přáníčka.

„Bylo to skvělé, pak nám do toho ale zasáhl koronavirus a aktivity jsme museli ukončit. Chceme na ně ale opět navázat. Už víkend po hodech tu budeme mít zase drátkování,“ prozradila Stojanová.

V knihovně se pořádají také besedy. V minulosti sem zavítal třeba lékař přerovské nemocnic, který zde představil svou knihu.

Za radvanickými obyvateli zavítali i mladí cestovatelé, kteří urazili pěšky 870 kilometrů do španělského Santiaga.

„Kulturní život stejně jako jinde i v naší knihovně ožívá. Už teď připravujeme hodovou výstavu háčkovaných výrobků nazvanou Něžně háčkovaný svět,“ doplnila knihovnice Stojanová.

A že chtějí v Radvanicích získávat nové čtenáře, dokazuje i netradiční autobusová zastávka, kterou zdobí polička plná knih.