„Měla jsem tu čest být jednou z první čtveřice vychovatelů, kteří pomáhali rozjíždět provoz domova. Zůstala jsem ale jen krátce, necelý rok. Později jsem pracovala mimo jiné v Ústavu sociální péče Petrklíč, Dětském domově v Přerově a Pedagogicko-psychologické poradně. Praktických zkušeností tedy není málo,“ prozradila současná ředitelka domova Emanuel ve Staré Vsi Simona Krutilová.

Církevní dětský domov založila v obci Oblastní charita Přerov. Záměru předcházela koupě místního domu na okraji obce a jeho rozsáhlá rekonstrukce. Domov má kapacitu šestnáct dětí, ale v současné době není zcela zaplněna.

„Jsou zde děti ve věkovém rozmezí od čtyř do osmnácti let. Nováčkem je sourozenecká trojice, která se pomalu adaptuje na pro ně tolik odlišný způsob života. Podobně jako ostatní dětské domovy se snažíme svěřené děti všestranně rozvíjet a podporovat. Především je pak připravit na běžný život, aby po odchodu z domova obstály ve společnosti a měly šanci žít pěkný a plnohodnotný život,“ vysvětlila ředitelka s tím, že většina rodičů dětí z domova není schopna či ochotna se o své ratolesti dostatečně postarat.

Stará Ves na Přerovsku - dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vesnický kostel jako katedrála. Ve Staré Vsi chtějí vybudovat i zázemí pro akce

„O to těžší je pak pro děti střet s normou, jak ji vnímáme my ostatní - to znamená pravidelná školní docházka, pomoc s drobnými domácími pracemi, docházení do různých zájmových útvarů, výlety a další činnosti běžného života,“ popsala Simona Krutilová.

Co se týká kontaktu s biologickou rodinou, u každého dítěte je individuální.

„Pokud ale rodiče jeví o děti zájem a snaží se s nimi udržovat kontakt, pak tyto snahy převážně podporujeme. Je v nejlepším zájmu dítěte, aby neztratilo kontakt a vztahy se svou rodinou. Aktuálně na pobyt k rodině jezdí pouze jeden chlapec a další hoch má možnost jezdit na víkendové návštěvy k hostitelské rodině,“ prozradila Simona Krutilová.

Ta by do budoucna chtěla především udržet a dále budovat přátelskou a rodinnou atmosféru domova.

„Není vždy lehké při všech těch každodenních starostech nezapomínat i na to, že jsme všichni jedna velká rodina a tu rodinu si opečovávat. Z těch pragmatičtějších věcí bych ráda docílila, abychom získali finance na drobné či větší opravy budovy. Potřebujeme novou fasádu, upravit přilehlé prostranství a revitalizaci střechy. Snad se mi brzy podaří v rámci dotačních programů získat nějaké finance,“ vyjádřila svá přání ředitelka dětského domova Simona Krutilová.