„Zaměřili jsme se na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu," uvedla krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Policisté zkontrolovali na 31 řidičů.

„Zjistili jsme dvacet dopravních přestupků překročení povolené rychlosti v obci, za 18 z nich byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 5 600 korun," dodala Irena Urbánková s tím, že dva přestupky byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání.