„Policisté se zaměřili na zajištění veřejného pořádku, potírání krádeží vloupáním do vozidel, ale i na rušení nočního klidu a kontrolu aut,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Irena Urbánková. Do akce se kromě třiceti policistů zapojili i městští strážníci a pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže.

„Celkem jsme zjistili osmnáct přestupků, z toho se jednalo v 15 případech o požití alkoholu a jiných látek, byly zjištěny i dva přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, které jsme na místě vyřešili blokovými pokutami v celkové výši 300 korun,“ dodala.

Jeden přestupek se týkal občanského soužití a v rámci opatření byla vypátrána jedna hledaná osoba. Policisté zkontrolovali na sedm desítek osob. (pu)