Studená měla odmítnout vydat správkyni konkurzní podstaty částku zhruba 2, 5 milionu korun, kterou obdržela v souvislosti s exekucí proti společnosti WTA Finance Consulting v Praze.

Exekutorka Jitka Studená ale veškerou vinu popírá. Spletitou kauzou se začal přerovský soud zabývat už v květnu letošního roku a během čtyř líčení bylo vyslechnuto celkem třináct svědků.

„Exekutorka měla v době od srpna roku 2005 do ledna roku 2007 v souvislosti s exekucí, kterou vedla proti obchodní společnosti WTA Consulting zadržovat finanční prostředky ve výši 2,5 milionu korun,“ shrnul již dříve obsah obžaloby přerovský soudce Jiří Barbořík.

Studená prý nevydala peníze správkyni konkurzní podstaty ani přesto, že jí byly uloženy tři pořádkové pokuty ve výši 100 tisíc korun. Na odročeném hlavním líčení vypovídala v úterý dopoledne účetní Martina Krčová, která měla na starosti účetnictví exekutorky.

Objasňovala, jakým způsobem se posílaly platby na účty, a upozornila i na to, že měla problémy s opožděným dodáním podkladů od pracovníka finančního oddělení Exekutorského úřadu Jitky Studené Petra Němce. „Samozřejmě se u něj zpožďovaly podklady. Tyto skutečnosti jsem ale exekutorce nesdělovala, protože by za to byl potrestán,“ reagovala na dotaz státního zástupce svědkyně.

Z její výpovědi dále vyplynulo, že nezaznamenala žádné nestandardní operace na účtech. U soudu vypovídal také podnikatel Martin Kotík, který se měl vyjádřit k předchozím výhradám o nečinnosti přerovské exekutorky.

Ten ale trpěl úplnou ztrátou paměti, takže se jej soudce dokonce musel zeptat, zda neutrpěl v dětství nějaký úraz a nebo se neléčil na psychiatrii, což by jeho ztrátu paměti vysvětlovalo. „Ne,“ odvětil svědek. Jako poslední vypovídal hlavní účetní společnosti WTA Consulting Martin Žáček, který objasňoval finanční situaci společnosti po prohlášení exekuce.

Přerovský soudce Jiří Barbořík nakonec odročil hlavní líčení na 15. a 16. prosince, kdy podle svých slov hodlá celý případ definitivně uzavřít. „Předvolány budou dvě pracovnice finančního oddělení Exekutorského úřadu Jitky Studené, které ale musí nejprve advokátní komora zprostit mlčenlivosti,“ vysvětlil soudce.