Podle obžaloby měl přerovský politik, který je zároveň provozovatelem restaurací, zneužít svého postavení zaměstnavatele. Ženu, jež pracovala v jeho firmě jako servírka, měl ve dvou případech přimět k orálnímu styku a u poškozené byla v důsledku toho diagnostikována posttraumatická stresová porucha.

Dostál ale vinu od počátku odmítá s tím, že si poškozená vše vymyslela, aby zakryla finanční machinace v jeho podniku, kde zpronevěřila peníze.

Obvinění bývalého radního a dnes již pouze zastupitele rozvířilo v roce 2018 stojaté vody přerovské komunální politiky. Dostál se vzdal většiny funkcí a opustil i řady ODS.

Okresní soud mu uložil v roce 2019 podmíněný trest a verdikt později potvrdil i Krajský soud v Olomouci. Případ skončil až u Nejvyššího soudu - a teprve po jeho zásahu byla loni vyslechnuta v soudní síni také poškozená.

Krajský soud v Olomouci nyní vrátil případ znovu do Přerova za účelem doplnění dokazování.

„Skutek se nestal tak, jak ho poškozená popisuje, a proto jsme se proti rozsudku znovu odvolali,“ vysvětlil před zahájením hlavního líčení Marek Dostál, který loni vyfasoval roční podmíněný trest se zkušební dobou na dva roky.

Přerovský politik Marek Dostál u Okresního soudu v Přerově, 26. listopadu 2020
Bývalý radní Dostál neuspěl u "reprízy" soudu, potrestal jej za sexuální nátlak

Svědkyně z magistrátu

Soudce v úterý vyslechl dvě pracovnice přerovského magistrátu. Ty měly potvrdit slova obhajoby, že v době, kdy mělo dojít ke kontaktu mezi obžalovaným a poškozenou, byl Marek Dostál na jednání.

První pracovnice magistrátu popsala, že byl Dostál v inkriminované době na jednání komise, která řešila veřejné zakázky.

„Všichni členové komise musejí na místě podepisovat čestné prohlášení. Na začátku je podepisována také prezenční listina,“ uvedla.

Stejně vypovídala i druhá pracovnice úřadu.

„Nedochvilnost nemám ráda, takže bych si pozdní příchod pamatovala. Všichni jsme se sešli v předsálí a do sálu šli společně. Jednání trvalo asi hodinu a půl,“ doplnila.

Případ bývalého radního Marka Dostála (na snímku), který byl odsouzen za sexuální nátlak k podmíněnému trestu, začal znovu řešit Okresní soud v Přerově. 8. října 2020
Bývalý radní Dostál znovu u soudu. Satisfakce? Až budu očištěn, řekl

Srandičky, nic zvláštního

U soudu vypovídal také svědek, který dodával do provozovny Marka Dostála cigarety.

„Vedu si peněžní deník a na základě výpisu z GPS můžu uvést konkrétní datum a čas, kdy jsem tam byl,“ řekl svědek.

Popsal i okolnosti své tehdejší návštěvy. Když prý zaklepal na dveře, přišla mu otevřít poškozená, která měla v ruce hadr. Na jejím chování nepozoroval nic zvláštního, jen ho překvapilo, že zde pracuje, protože předtím dělala jinde.

„Dělala si srandičky, že mě přetáhne hadrem, nic zvláštního jsem nepozoroval,“ zmínil.

Případ bývalého radního Marka Dostála (na snímku), který byl odsouzen za sexuální nátlak k podmíněnému trestu, začal znovu řešit Okresní soud v Přerově. 8. října 2020
U soudu s bývalým radní Dostálem vypovídala poškozená

Soudce na hlavním líčení přečetl i listinné důkazy.

„Dokazování bylo doplněno prostřednictvím výslechů svědků a čtením listinných důkazů. Hlavní líčení jsem odročil na neurčito, a to za účelem doplnění znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinická psychologie,“ konstatoval soudce Jan Rektor.

Obhájci Dostála budou žádat zpracování nového znaleckého posudku jinými znalci.

„Není možné tyto závěry přijmout už jen z prosté datové nesounáležitosti. Měli by být přizváni noví znalci z oboru psychiatrie,“ uvedl obhájce Petr Vavřík. Státní zástupkyně přednese kompletní hodnocení důkazů až v rámci svého závěrečného návrhu.