„Oproti loňskému roku došlu k nepatrnému nárůstu trestných činů z 2631 případů na 2784 skutků. Krádeží vloupáním bylo o sedmdestát případů více a majetkové trestné činnosti o sto třicet. Objasněnost případů byla ovšem srovnatelná s předešlým obdobím. Potěšující je, že vzrostla na téměř 75 procent u násilné trestné činnosti, která patří k nejnebezpeč­nějším," uvedl vedoucí přerovské policie Martin Lebduška s tím, že nárůst o patnáct případů oproti předešlému roku byl zaznamenán u mravnostních trestných činů, mezi které patří zejména pohlavní zneužívání.

11 smrtelných nehod

Policisté loni evidovali v okresu Přerov celkem 769 dopravních nehod, což je ve srovnání s předcházejícím rokem o 45 více. Jedenáct z nich bylo smrtelných.

„Je to o čtyři více než v roce 2011. Tři smrtelné nehody se staly na křižovatce Na Horecku u Lipníka nad Bečvou, kde by podle mých informací měl v budoucnu vzniknout kruhový objezd. Nejčastější příčinou těchto nehod je nedodržování předepsané rychlosti, nepřizpůsobení jízdy aktuálnímu stavu vozovky, předjíždění v nebezpečných úsecích, nedání přednosti v jízdě či nerespektování dopravního značení," shrnul šéf přerovské policie.

Po nehodách se z těžkého zranění léčilo 65 osob, z lehkého pak 214. Alkohol byl příčinou u 64 dopravních ne­hod.

Přerovští policisté loni řešili celkem 7 414 dopravních přestupků a rozdali pokuty ve výši 3 246 200 korun. Ve 115 případech byli řidiči pod vlivem alkoholu, v 35 pod vlivem omamných a psychotropních látek. Odebráno bylo 54 řidičských průkazů.

50 přednášek

Policisté také v loňském roce uskutečnili přes padesát preventivních přednášek.

„Uspořádali jsme řadu prevetivních akcí, přednášky pro seniory v domovech důchodců, nebo pro školáky, u nichž jsme se zaměřili například na kyberšikanu. Ta je v dnešní době stále větší problém, protože děti v nízkém věku umísťují na sociální sítě velké množství materiálů, aniž by si uvědomovaly možná rizika s tím související", dodal Martin Lebduška.

Ten kladně hodnotí i další loňské aktivity přerovské policie, mezi které patří projekt Tour de dvůr, zaměřený na sociálně vyloučené lokality a vzájemné soužití v nich. Policisté při něm komunikují s menšinami ve spolupráci se zástupci přerovského magistrátu a neziskových organizací.