Stejná akce následovala ve čtvrtek dopoledne na Přerovsku, kde se policisté pohybovali v lokalitách Žernavá, Žeravice, Lhotka a Čekyně. V nich zkontrolovali okolo sedmdesát objektů.

„Přítomní chataři byli ze strany policistů oslovováni a byly jim předávány preventivní materiály. Seznámili se také s možností zaregistrování rekreačního objektu,“ sdělila mluvčí.

V případě zájmu majitelé chat vyplnili formulář a následně obdrželi samolepku informující o tom, že je jejich objekt pod kontrolou Policie ČR. Tu si vylepili na viditelné místo na jejich obydlí. „Majitelé, kteří nebyli zastiženi, byli o kontrole objektu informováni kontrolními lístky zanechanými u nemovitosti. V průběhu těchto opatření nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání ani nezákonné vniknutí do kontrolovaných objektů,“ dodala.

Podobné akce budou probíhat v následujícím období na celém území okresu Přerov. (kre)