Podle státního zástupce připravoval Nárožný vraždu své tety od počátku roku 2015. Jeho plány ale nabraly na intenzitě koncem roku, kdy soud nařídil, aby se vystěhoval z domu. Jeho teta byla totiž opatrovnicí věcí po zavražděném otci a Nárožný ji vnímal jako překážku v dědickém řízení. 

Obžalovaný měl plán, jak se „nepohodlné osoby“ zbavit. Ale připomíná spíše nepovedenou detektivku. Měl například plánovat sražení ženy autem, zamýšlel jí poslat otrávenou bonboniéru a k uskutečnění svých cílů využil i známou, se kterou v té době bydlel. 
„Na jeho pokyn měla žena zakoupit dvě paruky, hmoždíř a ocelovou trubku, ze které chtěl Nárožný vyrobit palcát,“ přiblížil už dříve státní zástupce Jakub Grmela. Policii měly zmást také nastražené falešné stopy - žena měla dojet na místo vraždy na kole v paruce a předhodit psovi návnadu, otrávenou tisem. Poté měla oběť udeřit do hlavy. K vraždě nedošlo, protože se známá od Nárožného odstěhovala a vše oznámila policii. 

U hlavního líčení v úterý vypovídali znalci z oboru psychologie a psychiatrie. Zkoumali především to, zda je tvrzní klíčové svědkyně věrohodné a netrpí třeba duševním onemocněním. Posudky odborníků ale nic takového neprokázaly, i když podle nich žena vykazuje určité schizoidní rysy. 

„Posuzovanou jsme zkoumali dvakrát a nezjistili u ní žádnou duševní chorobu, která by vyžadovala medikaci,“ shrnula znalkyně z oboru psychiatrie Silvie Musilová. Ke stejným závěrům došel i psycholog. 

„Nenašli jsme nic, co by svědčilo pro duševní onemocnění, poruchu osobnosti či psychopatické rysy. Je zvýšeně nedůvěřivá, spíše samotářská a trpí pocitem méněcennosti,“ řekl znalec. Ani podle jeho slov nic nenasvědčuje tomu, že by její výpověď byla nevěrohodná.

Pavel Nárožný ale její věrohodnost zpochybnil a tvrdil u soudu, že mezi ním a svědkyní vznikl spor kvůli penězům, které mu odcizila. Mělo se jednat nejprve o částku 17 tisíc korun. Navíc se podle něj měla dopustit i úvěrového podvodu a vše svedla na svou matku.
„Je to šroubovaná a komplikovaná konstrukce, ale orgány činné v trestním řízení jí z nepochopitelných důvodů věří,“ řekl na svou obhajobu. 

U soudu vypovídal rovněž znalec z oboru toxikologie, jenž měl zhodnotit, zda se na doličných předmětech - porcelánové třecí misce a paličce nacházejí obsahové látky, svědčící o tom, že se zde drtila semena tisu červeného. „Miska se jevila jako čistá a nepoužitá a nebyly na ní žádné obsahové látky této rostliny,“ shrnul znalec. 

Jako poslední byla vyslechnuta klíčová svědkyně, která policisty upozornila na to, co Nárožný chystá. 

Podle svých slov se s ním seznámila přes internet. „Nabídl mi pomoc, a protože jsem byla v tíživé situaci, tak jsem to přijala,“ vysvětlovala. 

U soudu zopakovala, co už předtím uvedla do policejního protokolu. Potvrdila, že Nárožný vraždu tety plánoval a ona ji měla vykonat. Zmínila se i o třech variantách provedení. 

Soudce Aleš Vašků odročil hlavní líčení na 19. září, kdy bude výslech této svědkyně pokračovat.

Obžalovaný zůstane i nadále ve vazbě. Podle soudce totiž důvody vazebního stíhání stále trvají.

„A to s ohledem na charakter projednávaného případu a paralelně probírané další věci, která dosud není skončena. Jste stále stíhán za dvojnásobnou dokonanou vraždu, což situaci komplikuje,“ řekl směrem k Nárožnému soudce.