„Toho nejprve slovně urážel a poté mu s motykou v ruce vyhrožoval fyzickou likvidací a následným rozpuštěním v kyselině a vylitím do řeky. K opětovnému vyhrožování, tentokrát s nožem došlo také následujícího dne," uvedl policejní mluvčí František Kořínek. „Tímto jednáním v napadeném muži vzbudil obavu o svůj život a ten proto celou věc ohlásil na policii," dodal mluvčí. 

DAVID KRÁL