„Na akci spojené s ochutnávkou gulášů poblíž Přerova se opila mladá dívka, kterou našly bezvládně ležet v trávě dvě mladé ženy. Poskytly jí ihned první pomoc a po přivolání matky na místo dorazila také sanitka záchranné služby. Dívka byla převezena na dětské oddělení přerovské nemocnice, kde zůstala hospitalizována,“ řekla mluvčí policie Miluše Zajícová.

Stejně dopadl i mladistvý hoch, který se opil na hřišti v obci na Přerovsku, kde právě probíhalo ukončení fotbalové sezony. Podle výpovědi svědků zůstala ležet na stole v šatně láhev s půl litrem vodky.

„Mladík přišel do prázdné šatny a bez většího pudu sebezáchovy vyprázdnil její obsah. Když po nějaké době vyšel ven, začal se motat a po chvíli upadl do bezvědomí. I jemu byla na místě poskytnuta první pomoc a záchranná služba ho převezla na dětské oddělení do nemocnice,“ dodala mluvčí.

Policie oba případy šetří jako přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Informovala také orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže magistrátu.

„Během prázdnin se setkáváme častěji s případy konzumace alkoholu mládeží. Rodiče by měli více dohlížet na své dospívající ratolesti a kontrolovat, jak a s kým tráví volný čas, aby se jejich děti nedostaly do stavu, který by mohl vážně ohrožovat jejich zdraví,“ upozornila mluvčí.

Policie bude během prázdnin provádět pravidelné kontroly v restauračních zařízeních a na různých společenských akcích, zaměřené na podávání alkoholu mladistvým.