Na svůj věk se narozdíl od jiných dobrodruhů zachovali duchapřítomně – s podezřelým předmětem nemanipulovali a nález ihned oznámili na linku 158.

„Policisté z obvodního oddělení v Kojetíně zjistili, že zrezivělý předmět oválného tvaru je asi 15 centimetrů dlouhý o průměru 3,5 centimetru a opravdu by se mohlo jednat o starou vojenskou munici," řekl policejní mluvčí František Kořínek.

Strážci zákona proto na místo ihned přivolali pyrotechnika, a ten věc ohledal.

Podezření se naštěstí nepotvrdilo a expert na místě zjistil, že chlapci objevili starou tlakovou nádobu z hasicího přístroje.

„Mladí nálezci dostali ale pochvalu za to, jak se zachovali," uzavřel František Kořínek.