„Půjde o velmi obsáhlé dílo. Zmapuje historii Vyškova od úplných počátků, tedy od pravěku až po nejzazší současnost. Její rozsah bude přibližně okolo jednoho tisíce stránek. Poslední podobná publikace s názvem Vyškovsko vyšla v roce 1965. Poznatky se od té doby posunuly v mnohém dopředu, takže už obsahově není dostačující," informoval Mikulka.

S nápadem knihu zpracovat přišel ředitel Státního okresního archivu Vyškov Karel Mlateček. „Je nejen jejím hlavním redaktorem a editorem, ale podařilo se mu shromáždit i renomované odborníky, kteří se na přípravě knihy podíleli. Namátkou například profesor Masarykovy univerzity v Brně Libor Jan nebo kapacita přes architektonické památky Miroslav Plaček. To jsou jména, která zaručují vysokou úroveň," zmínil Mikulka.

Příroda i odboj

Zárukou kvality je podle něj i samotné jméno Mlatečka. „Na svém kontě už má celou řadu podobných publikací. Velmi dobře spolu s dalšími autory zpracoval například dějiny Křenovic," pochválil Mikulka.

On sám do knihy zpracoval dvě kapitoly. Ty se zabývají obdobím první republiky a obdobím protinacistického odboje. Podle něj však kniha nebude zaměřená jen na samotné dějiny města. „Nebude chybět například kapitola o přírodě," doplnil historik.

O vydání publikace rozhodlo podle starosty města Karla Goldemunda zastupitelstvo už asi před čtyřmi lety. „Je už tak v podstatě napsaná. Loni ani předloni jsme na její vydání peníze neuvolnili, nyní už ano. Letos tedy vyhlásíme výběrové řízení na firmu, která nám ji vytiskne a vydá," upřesnil Goldemund.

Počet výtisků pak bude záviset na výsledku soutěže. „Domnívám se, že by mohla vyjít v nákladu dvou až dvou a půl tisíc výtisků, zatím jde ale spíš o spekulaci," odhadl Goldemund s tím, že kniha bude sloužit nejen pro prezentaci města. „Uvedeme ji samozřejmě také do prodeje," dodal vyškovský starosta.