Jak říká, z „áčka" chce mít víceúčelové centrum regionu a pro výstavy vyzkoušet nová místa parku.

S jakou vizí jste vlastně vyhrál výběrové řízení?
V koncepci jsem se zabýval riziky, která výstavišti hrozí a možnostmi jejich řešení. Tedy zejména tím, jak finančně ustát období rekonstrukce, aby výstaviště bylo stále přitažlivé. Můj plán se týkal přechodného období, aby to pro výstaviště nebylo ztrátové a potom dalšího období, až bude nový pavilon, který se bude splácet z provozních peněz společnosti. To bude pro Floru velká finanční zátěž, kterou musíme pokrýt příjmy z nového pavilonu. Výhodu oproti ostatním jsem měl asi v tom, že jsem ekonom.

Co vás teď všechno čeká?
Máme před sebou dva zásadní kroky, a sice rekonstrukci a dostavbu pavilonu A a druhou etapu výsadby Rudolfovy aleje. Rekonstrukce snad bude hotová na podzim příštího roku a práce na aleji potrvají od července až do června. Samozřejmě dál připravujeme výstavy. Že se musíme obejít bez důležitých prostor a zkoušet využít jiná místa areálu, je pro nás výzva.

První výstava, kterou jste zahájil mimo pavilon A byla menší Mezi námi. V srpnu vás ale čeká letní etapa Flory…
Letní Flóra bude v areálu výstaviště mimo áčko, které nebude až do ukončení rekonstrukce v provozu. Větší důraz položíme na pavilony E, G a H a venkovní plochy jako třeba letní scéna okolo jezírka.

Co nabídne nová podoba pavilonu A?
Vize áčka je ještě otevřená. Mým cílem je moderní pavilon, který bude využitelný k pořádání kongresů, sněmů, koncertů, divadelních představení, sportovních a vzdělávacích akcí a dalších společenských událostí. Měl by být multifunkčním centrem regionu.

Čeká výstavy něco nového?
Hledáme natolik atraktivní věc, abychom nalákali lidi a dokázali nově využít prostor parku. Chceme udělat v zaběhnutých výstavách změnu. V otázce parků a výstav zamýšlím spolupracovat i s veřejností.

Co myslíte tou atraktivitou?
Vezměte si, kolik je všude kolem hobbymarketů. Ty sice nabízejí kolikrát podobné zboží jako my, ale velký rozdíl a právě tu atraktivitu spatřuji v tom, že každá výstava je současně místem setkání různých výrobců, odborníků a široké veřejnosti. Vzniká diskuze, možnost srovnání nebo i rady, což v supermarketu nemají. Na výstavách je zkrátka větší pestrost.

Čekají nějaké změny i skleníky?
Ve sbírkových sklenících teď provádíme rekonstrukci potrubí odpadních a dešťových vod a úpravu chodníků za palmovým skleníkem. Opravujeme i skleník citrusů, který byl v havarijním stavu. Na letní Floru už bude připravený a zvu všechny k jejich návštěvě.

A co botanická zahrada?
Řediteluji krátce, takže se tam teprve chystám. Bylo by pěkné, kdyby návštěvníci rozária a botanické zahrady měli možnost zajít i do jugoslávského mauzolea v Bezručových sadech, které se město chystá opravit. I jako člověka z Olomouce by mě potěšilo, kdyby v mauzoleu časem vznikla výstava o historii toho místa. Ale zatím nevím, jestli by to dělalo výstaviště nebo město.

Na jak dlouhé době ředitelování jste se s městem domluvili?
Funkční období nemám stanovené, jen zkušební dobu. Jinak jsem samozřejmě jako každý ředitel odvolatelný.

SOUVISEJÍCÍ: Potvrzeno: Výstaviště Flora má nového šéfa

Jiří Uhlíř (36 let)

Narodil se v Olomouci.

Vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně a Nottingham Trent University.

Pracoval ve státní správě pro resort ministerstva financí na olomoucké pobočce Generálního finančního ředitelství.