Stěžuje si hned na několik věcí. „Je to porušování autorských práv k předloze, nízká kvalita expozice, použití záběrů, na které nemá město autorská práva, a slovních ochranných známek, také bez oprávnění," vyjmenoval Jandora, který má licenci na libreto k expozici.

Zástupci regionální rady jeho námitky posoudili, žádné pochybení města však neshledali. „Vyzvali jsme příjemce dotace, tedy Slavkov u Brna, k vyjádření. Na základě toho a také našeho právního posouzení stavu věci jsme stěžovateli uvedli, že jsme nezjistili pochybení města," potvrdila rozhodnutí mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kateřina Dobešová.

Autorská práva však rada neřešila. „Současně jsme proto stěžovatele informovali, že Regionální radě Jihovýchod nepřísluší rozhodování sporu v oblasti autorských práv. To je v soudní moci," upozornila Dobešová.

K námitkám společnosti AusterlitzPro se ještě před schůzkou písemně vyjádřilo vedení radnice. „V přípisu jsme uvedli, že na základě smlouvy o dílo se společností Saura.cz je město oprávněné užívat napoleonskou expozici včetně libreta a nijak tím neporušuje práva jeho autorů," zdůraznil slavkovský starosta Iva Charvát.

Město také zdůraznilo, že společnost AusterlitzPro měla jako jediný smluvní partner vykonávat autorský dozor nad dílem. „Projekt v celém rozsahu byl udělaný kvalitně a s historickou přesností a odpovídá i zadanému rozpočtu. Navíc užíváním označení Austerlitz, ke kterému společnost AusterlitzPro vlastní ochranné známky, se město nedopouští neoprávněného zásahu, protože podle zákona může užívat svůj vlastní historický název," vyjmenoval další připomínky starosta.

Schůzka, kterou regionální rada vyvolala, měla kromě posouzení, jestli expozice odpovídá projektu, najít řešení, které uspokojí obě strany. „Výsledkem je, že Slavkov přislíbil, že připomínky stěžovatele zváží. Obě strany, které spor řeší, jsou však hluboce přesvědčené o své pravdě," podotkla Dobešov. Podle níž většina sporných položek není placená z dotace. „Jde například o exponáty nebo videospoty," zmínila mluvčí.

Právě exponáty Jandora kritizuje. Podle něj měla celá jedna část výstavy ukazovat originály. „Těch je tam ale jen necelá třetina. Výstava sice i tak vypadá dobře, protože se naštěstí nezměnil způsob navržené instalace, ale její obsah je žalostný. Přitom je všechno zaplacené, jak jsem se dozvěděl, jako by její obsah byl v pořádku. Podle mě však rozhodně není," prohlásil Jandora

Jandora tvrdí, expozici nechce znevažovat, ale opravit. Podle starosty Charváta ovšem projektová dokumentace umožňovala záměnu. „Mluvilo se v ní o předběžném seznamu, který je možné na základě aktuální dostupnosti exponátů měnit. Oslovili jsme dokonce i autora libreta, aby pomohl při jejich zajišťování. Nakonec se podařilo dodat vystavené předměty s pětiprocentní záměnou s tím, že po dobu dalších pěti let se budou obměňovat. To je podle našeho názoru zcela v souladu s dokumentací," řekl Charvát.

Doplnil, že autor projektu měl možnost se celou dobu účastnit kontrolních dnů a vedení stavby. „Protože však tohoto práva často nevyužíval, bylo nezbytné udělat některé kroky bez něj na základě zpracované realizační dokumentace," dodal starosta.

Přestože je podle Jandory expozice zajímavá a poutavá, je odhodlaný se kvůli její kvalitě a nedodržení předlohy soudit. „Expozice je pěkná hlavně proto, že byla dobře vymyšlená a naprojektovaná. Na to se zapomíná. A zejména pak na skutečnost, že ji vytvořili autoři Jakub Samek a Vladimír Kočan, jejichž jména na tabuli uvnitř výstavy chybí. Jsme připravení využít všech dostupných právních prostředků ke sjednání nápravy," prohlásil Jandora, který zároveň tvrdí, že smlouvou se společností Saura.cz Slavkovu nevzniká žádný nárok na licenci k libretu.

Podle starosty však město dosud nedostalo žádnou informaci o zahájení soudního řízení. „A zatím není zcela jasné, čeho se proti nám pan Jandora hodlá domáhat," podotkl Charvát.

Regionální rada Jihovýchod bude i přesto, že Jandorovy námitky odmítla, situaci kolem expozice sledovat. Zajímá ji totiž její kvalita a odborné provedení.