Nový Lidl by měl vyrůst u výpadovky na Přerov v olomoucké části Holice. Společnost Lidl již v „zelené“ proluce mezi ulicemi Týnecká a Stará Přerovská vlastní potřebné parcely.

Novostavba jednopodlažní haly má v této průmyslové části Olomouce vyrůst na pozemku, který je doposud využíván jako orná půda.

Na záměr bylo v těchto dnech zahájeno takzvané zjišťovací řízení, malá EIA, jehož účelem je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí, nebo ne.

Jak stojí v oznámení záměru, zastavěná plocha stavebního objektu je zhruba 2200 metrů čtverečních. Jednopodlažní hala obdélníkového půdorysu je projektována s užitnou plochou 2137 metrů čtverečních. Celková plocha včetně zeleně, parkovišť a chodníků se pohybuje okolo 11 500 metrů čtverečních.

Místo v Olomouci-Holici, kde by měl vyrůst nový supermarket. Pozemky již vlastní společnost LidlMísto v Olomouci-Holici, kde by měl vyrůst nový supermarket. Pozemky již vlastní společnost LidlZdroj: Grafika: DENÍK. Zdroj: Podklady pro EIA. Mapový podklad Google.

124 parkovacích míst

Investor zde počítá s vybudováním 124 parkovacích stání. Dopravně má být stavba napojena na obě přilehlé komunikace – ulice Týnecká a Stará Přerovská.

Napojení na ulici Týnecká je řešeno vytvořením pravého odbočovacího pruhu a napojením plochy parkoviště na jednu z větví účelových komunikací areálu.

Stávající místní komunikace v ulici Stará Přerovská má být v délce bezmála 140 metrů upravena jako jedna větev a dlážděná vozovka nahrazena asfaltovou. Podél komunikace v Přerovské ulici zamýšlí investor veřejné osvětlení.

Kdy? 

Podle společnosti Lidl je cílem výstavby nové prodejny zlepšení maloobchodní služby v Holici, a to jak pro motorizované, tak i pěší zákazníky.

Jak stojí v záměru, investor předpokládá, že by se prodejna mohla postavit v příštím roce.

Lidl je obchodní značka řetězce prodejen německé společnosti Schwarz-Gruppe, které patří též síť hypermarketů Kaufland.

V Olomouci během posledního půl roku otevřela společnost dvě prodejny. U Zenitu ve Velkomoravské ulici nahradila původní jednopodlažní Lidl novým dvoupodlažní marketem a v OD Timpo v lednu otevřela moderní provozovnu v prostorách původní Hrušky a řeznictví.