Sucho a nedostatek vody v těchto dnech pociťují především majitelé vlastních studní. „Lidé se se žádostmi o prohloubení studní hlásí běžně. V posledních měsících se však poptávka po těchto pracích zvýšila. Hlavně pak na severu Vyškovska. Snížila se hladina spodní vody a lidé to pociťují," potvrdil spolumajitel studnařské firmy z Chválkovic Ivan Drbal.

V určité výhodě jsou tak domácnosti, které jsou připojené na veřejný vodovod. I v tomto případě by však lidé měli jednat s rozumem. Zejména pokud se rozhodnou z vodovodu napouštět své domácí bazény. „Letos už jsme zaznamenali zvýšený odběr ve dvou víkendech na začátku května, kdy se poprvé výrazně oteplilo," připomněl ředitel vyškovských Vodovodů a kanalizací Vladimír Kramář.

Napouštění je tak lepší rozložit na delší dobu. „Bazény je lepší napouštět pomalu a mimo špičku, třeba v noci. Je to lepší pro všechny, protože velký průtok s sebou může strhnout usazeniny, které pak skončí v bazénu. Napouštění velkých bazénů na koupalištích pak s jejich provozovateli přímo koordinujeme," upozornil Kramář.

Vyšší odběr se také může projevit na nižší kvalitě vody z místních zdrojů. „Při extrémním odběru a nižším přítoku se může snížit kvalita surové vody, třeba pískovými sedimenty. Proto je nutné ve zdrojích udržet přiměřený průtok," uvedl Kramář.

Většina pitné vody však ve vodovodu na Vyškovsku pochází z vodní nádrže Opatovice, kde je podle ředitele Vodovodů a kanalizací zatím vody dostatek. „Tady zatím žádný deficit nepociťujeme. Pokud by však sucho pokračovalo, zejména v podzimním období, tak by se za rok mohl nižší přítok projevit," poznamenal.

Na stav vodní hladiny mají vliv i opravy. Loni se kvůli opravě vodárenské věže třeba snížila hladina o dva metry. „Jsme proto víc ostražití, protože dochází k vypuštění části vody. Snížení hladiny tak znamená zmenšení zásobního prostoru nádrže," dodal ředitel Kramář.

I v tomto případě však vodohospodáři postupují obezřetně. „Vždy záleží na počasí. Pokud je sucho, tak se moc neupouští, protože voda nemá z čeho natéct. Každá vodní nádrž má svůj manipulační řád, který mimo jiné právě toto upravuje. Voda se upouští právě s ohledem na využití dané nádrže," řekl mluvčí Povodí Moravy Jiří Macík.

Třetina průměru

Právě opatovická přehrada také zatím pomáhá udržet stav vody v Malé Hané. „Průtok je nadlepšovaný z vodního díla Opatovice, které bez problémů zabezpečuje své účely, což je především zásobárna a zdroj pitné vody. Jinak ovšem průtoky v tocích odpovídají zhruba třetině měsíčních průměrných průtoků v květnu," uvedl Macík.

To její kvalitě příliš neprospívá. „Pokud teče v tocích velmi malé množství vody v kombinaci s vyššími teplotami, může docházet ke kyslíkovým deficitům, které mohou mít vliv například na rybí obsádku. Dále při nízkých průtocích nedochází k významnému nařeďování vypouštěných odpadních vod a může tím dojít k rychlejšímu zhoršení kvality vody," doplnil Macík. Pracovníci Povodí tak nízké průtoky aspoň využívají pro plánované opravy a stavby v korytech toků.

Tradičně nepřidává suché počasí na klidu ani hasičům. „Na rozdíl od března už nejsou aktuální požáry z vypalování suché trávy, protože už ji přerostla zelená. Naopak teď hrozí požáry v lesích," podotkl vyšetřovatel požárů vyškovských hasičů Karel Vidlář.

Nastupuje totiž letní období, ke kterému patří nejrůznější táboráky. „Rozdělávat oheň ve volné přírodě je vždy hazard. Doporučujeme k tomu raději gril nebo udírnu. Když už se lidé rozhodnout zapálit táborák, měli by brát v úvahu klimatické podmínky, zejména sílu větru," upozornil vyšetřovatel hasičů.

Táborák by měl také plápolat minimálně padesát metrů od lesa. „Důležité je také pořádně obrýt ohniště a před odchodem ho pořádně prolít vodou," dodal Vidlář.