„Sdružení firem IMOS a DIS hloubí v těchto dnech čtyři štěrkopískové pilíře, které zvýší únosnost podloží. Následně začnou dvě vrtné soupravy pracovat na sanaci samotného návodního líce," shrnula průběh prací mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Přiblížila, že stavbaři vyhloubí celkem 1000 pilířů, které zajistí stabilitu hráze.

„Denně jich plánují navrtat pětadvacet. Současně se pustí do opravy vypouštěcí věže," sdělila Tomíčková.

Vrtné soupravy na plumlovské přehradě

Zeminu od hráze spolkne laguna

Po úpravě podloží bude následovat vložení těsnící fólie. Návodní líc pak uzavře hutněný násyp. Materiálem odtěženým z hráze se zaveze nejhlubší místo nádrže – laguna u Valáška.

„Předpokládáme, že tam nákladní automobily vyvezou více než třicet tisíc metrů krychlových zeminy," uvedl Radim Světlík, ředitel Povodí Moravy. Připomněl, že řešení stability návodního líce, tedy té části hráze, která je běžně pod vodou, je navrženo v celé délce a šířce hráze.

Oprava koruny: nová silnice, zábradlí, lavičky i světla

„Po dokončení rekonstrukce návodního líce začnou stavebníci pracovat na koruně hráze. Opraví most, komunikaci, nainstalují nové zábradlí, lavičky a osvětlení," konstatoval Světlík.

Celá koruna hráze je nyní uzavřena jak pro motoristy, tak pro pěší. „Místní lidé musí chodit okolo a to se jim nelíbí. Dokonce někdo poničil zámky u závor a také u stavebních buněk," upozornil ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Srážením fosforu proti sinicím

Před samotným napouštěním nádrže plánuje Povodí Moravy vybudovat na přítocích zařízení ke srážení fosforu ve vodě, což má výrazně omezit množství této pro sinice snadno dostupné živiny. Technologie se osvědčila na Brněnské přehradě.

„Podle letošních zkušeností s kvalitou vody na Podhradském rybníce chceme předejít tomu, aby splašky znečištěná a fosforem bohatá voda z obcí tekla do Plumlovské přehrady bez sedimentů," uzavřel David Fína.

Povodí vzkazuje, že oprava hráze plumlovské přehrady patří mezi jednu z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v České republice. Práce přijdou na 136 milionů korun.