Dobrovolnictví

Výtěžek z benefičního koncertu půjde na podporu dvou humanitárních projektů organizace ADRA. První z nich má podpořit dlouhodobé dobrovolnictví v Česku. ADRA koordinuje téměř dva tisíce dobrovolníků, kteří docházejí za osamělými seniory do domovů důchodců, nemocnic nebo hospiců. Tito lidé mnohdy pacientům nahrazují rodinu a často jim poskytují povzbuzení a motivaci, které jsou důležité pro jejich uzdravení. Vybrané prostředky pokryjí náklady na jejich pojištění a vzdělávání.

Děti v Mukačevu

Část výtěžku poputuje také dětem na Ukrajině, které navštěvují základní školu ve městě Mukačevo. Jde o sirotky, případně o děti, které jejich rodiče zanedbávají. Škola pro ně zajišťuje nejen vzdělání, ale i volnočasový program, oblečení a především teplé jídlo.

„Jsem velmi hrdá, že tímto koncertem můžeme pomoci dětem na základní škole v ukrajinském městě Mukačevo a také lidem, kteří to v životě neměli jednoduché," řekla Ester Rážová z neziskové organizace Crosspoint Olomouc.

Sbírka

„Chtěl bych za celou organizaci ADRA poděkovat městu Olomouc a neziskové organizaci Crosspoint, kterým se podařilo zorganizovat významný benefiční koncert, který před Vánoci přinese šťastný úsměv na mnohé tváře," dodal Radomír Špinka, ředitel humanitární organizace ADRA. Partnerem benefičního koncertu je olomoucká IT společnost TESCO SW, a. s.

„V rámci dlouhodobé podpory společensky odpovědných projektů jsme se rozhodli podpořit i tento benefiční koncert. Zahájili jsme interní zaměstnaneckou sbírku na podporu projektů humanitární organizace ADRA. Společnost TESCO SW pak ke každé vybrané koruně přidá další korunu," konstatoval David Tesařík ze společnosti TESCO SW, a. s.

„Projekty organizace ADRA dlouhodobě vnímám jako potřebné a záslužné. Velmi mě těší, že se v Olomouci uskuteční benefiční koncert, který přispěje na dobrou věc a pomůže lidem v těžkých životních situacích," uvedl primátor města Antonín Staněk, který nad charitativní akcí převzal záštitu. (fil)