Návštěvníci si mohou na výstavě prohlédnout nejen řadu jeho fotografií, ale i předměty, které nashromáždil během svých badatelských cest za severoamerickými indiány.

„František Pospíšil své bádání začal na Hané a dostal se z ní až do daleké Severní Ameriky,“ uvedl pracovník přerovského Muzea Komenského, které výstavu pořádá, Lubor Maloň.

Zajímavostí na výstavě jsou například keramické a dřevěné výrobky, které přerovskému muzeu zapůjčilo Náprstkovo muzeum v Praze.

„Jedná se o předměty dovezené z cest k severoamerickým indiánům, především takzvaným Pueblanům,“ doplnil Maloň. Na výstavě nechybí ani technika, se kterou Pospíšil pracoval.

Návštěvníci tak mohou spatřit dobovou filmovou kameru či fonograf. František Pospíšil byl v roce 1920 přidělen jako kurátor zemědělských sbírek Moravskému zemskému muzeu v Brně.

Při svých studijních cestách pořizoval fonografické, fotografické a filmové záznamy, které jsou dnes odborníky velmi ceněné. Výstava bude v historickém sále přerovského zámku přístupná až do 8. června.