Návštěvníci mohli zhlédnout divadelní představení přerovského spolku Dostavník, Nejstarší řemeslo, aneb natoč ten gramofon.

V sobotu program pokračoval projevem u rodného domu Františka Slaměníka, kdy si lidé připomněli devadesáté výročí od jeho úmrtí. František Slaměník byl znám především tím, že sbíral Komenského spisy a stál u zrodu Muzea Komenského v Přerově.

„Muzeum se dnes může pyšnit rozsáhlou sbírkou starých tisků učitele národů, které sem jezdí studovat významní pedagogové a vědci z celého světa,“ uvedl při slavnostním projevu bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově František Hýbl.

Po uctění památky významného rodáka se slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby přesunul na místní výletiště, kde se v odpoledním programu s názvem Bodrý Hanák všude bratry má, představilo hned několik folklorních souborů.

Například spolek z družební obce na Slovensku Raslavičan, Hanácký soubor Hatě z Tovačova a také krojovaná hudba Věrovanka. Celý sobotní den završila taneční zábava, kdy k tanci a poslechu hrála hudební skupina AXEL z Olomouce.

Cyrilometodějské slavnosti pokračovaly až do pondělí a nesly se už spíše ve sportovním duchu.