Setkání s kulturním programem pro ně připravila místní Charita. Návštěvníci mohli zhlédnout vystoupení dětského dechového souboru Základní umělecké školy Antonína Dvořáka a v programu vystoupily i mažoretky v důchodovém věku s názvem Svěženky z nedalekého Týna na Bečvou.

Senioři se ale mohli také seznámit s canisterapií. „Tato setkání pro seniory pořádáme každoročně. Program se snažíme obměňovat tak, aby byl pro návštěvníky zajímavý,“ řekla vedoucí lipnické charity Naděžda Vrbíková.

Senioři odcházeli z Meditační zahrady spokojeni.