Součástí vzpomínkových akcí je i venkovní výstava u Památníku jednoty bratrské.

Koncertu dobové hudby pro dva historické velikány se zhostí členové přerovské skupiny Rabussa, kteří zahrají v 16 hodin pod hradbami renesanční písně.

„Spojitost obou osobností naší historie s jednotou bratrskou nás inspirovala také k zapůjčení venkovní výstavy, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout od 7. října v prostorách Památníku jednoty bratrské v ulici Na Marku. Půjde o vzpomínku na Jindřicha Ottu z Losu - šlechtice, jenž se narodil v roce 1541 a spolu s dalšími českými pány byl popraven v roce 1621. Za svého života byl významným podporovatelem jednoty bratrské a návštěvníci se dozví více o jeho životě a odkazu z panelů,“ řekla Pavla Roubalíková z přerovského magistrátu. Výstava potrvá až do konce listopadu.

Karel starší ze Žerotína se narodil 15. září roku 1564 v Brandýse nad Orlicí, ale významnou část života prožil na přerovském zámku, který mu patřil.

Jack Moore
Syn slavného kytaristy Garyho Moora míří do Přerova

„Provedl jeho dostavbu, zvýšil objekt o druhé patro a vybudoval zde hospodářské přístavby. Trvalou památkou na něj je i pozdně renesanční hlavní portál. Založil v Přerově školu, byl mecenášem jednoty bratrské, a tedy i Jana Amose Komenského,“ přiblížila mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Koncert má připomenout výročí jeho úmrtí, o kterém je zmínka i v historických dokumentech.

„Osmého října roku 1636 dvaasedmdesátiletý Karel sčítal poslední hodiny své života, ten den ale ještě stačil nechat napsat poslední dopis s radami ohledně lovení ryb, podzimního setí a stříže ovce - a dopoledne 9. října zemřel,“ uvádí se v archivech.

Karel starší ze Žerotína se zapsal do dějin i svým řádem městské rady. V něm nabádal konšele, že mají mít v lásce svého purkmistra, na jednání chodit včas, nešeptat a nenadržovat jedné straně, nemají se dopouštět opilství, svárů a hádek.

Celostátní výstava domácího zvířectva a Okresní dožínky na přerovském výstavišti. 18.9. 2021
Dožínky v Přerově: výstaviště zaplnila zvířata, lidé i muzika

Jan Blahoslav - český učenec, pedagog, literát a biskup jednoty bratrské - se narodil 20. února roku 1523 v jednom z domů na Horním náměstí v Přerově. V rodném městě navštěvoval bratrskou školu a ve třiceti letech přijal kněžské svěcení. Nejprve se stal pomocníkem biskupa v Mladé Boleslavi, v roce 1557 byl zvolen biskupem jednoty bratrské a přesídlil do Ivančic.

Je autorem mnoha významných literárních děl - proslavila ho Gramatika česká nebo dílo Filipika proti misomusům, byl rovněž prvním překladatelem Nového zákona do češtiny. Zemřel 24. listopadu roku 1571 při inspekční cestě v Moravském Krumlově, a to ve věku 48 let.

Přerovského rodáka Jana Blahoslava dnes připomíná socha na Horním náměstí, jejímž autorem je František Bílek.