Řízné elektronice z Hané to na energii neubralo, další týden v úterý se mohou hudební příznivci těšit na směsici soulu, hip-hopu a reggae v podání uskupení Homebwoyrasta.

Startuje se v 19 hodin, v případě deště se koncert koná v restauraci Městského domu nebo v Galerii města Přerova.