Autorky spojuje přátelství, vztah k výtvarnému umění a zejména skutečnost, že prošly výtvarným kurzem Domečku 166 pod vedením Antonína Macha, který je seznámil se základy kresby, malby, strukturálních technik, mozaiky, enkaustiky apod.

Spolu s dalšími účastnicemi kurzu také poprvé vystavovaly někdy počátkem tisíciletí, později pak např. v Trenčíně, Zlíně, na hradě Buchově, na Velehradě, v Modré.

Od té doby se cesty absolventek Domečku 166 rozcházely, ale uvedené tři autorky spolupracují stále. Pravidelně vystavují v rámci Setkání - stretnutie, zúčastňují se vernisáží a tvůrčích dílen a zdokonalují v dalších technikách.

Pochopitelně od doby Domečku 166 prošla jejich tvorba zajímavým vývojem. Magdalena Koníčková se narodila v Uh. Hradišti, vystudovala obor mechanik elektronických zařízení. Kurzu v Domečku 166 se věnovala od roku 2001.

Ve své malbě tíhne k expresivní, výrazně barevné abstrakci, zkouší také vitráže a šperky. Vendula Kovaříková se narodila v Uh. Hradišti, žije v Modré. Absolvovala Střední hotelovou školu, pracuje v cestovním ruchu, do Domečku 166 přišla o něco později.

Má široký kulturní záběr (jazz, rock, folklor, divadlo, film), stejně široký je námětový rozptyl její tvorby (krajina, zátiší, portréty apod.). Jana Marčíková se narodila a žije v Uh. Hradišti, absolvovala Střední pedagogickou školu, učila v mateřské škole.

Domeček 166 začala navštěvovat v roce 2000. Ve své tvorbě preferuje sebevyjádření a její uvolněný rukopis směřuje k abstraktnímu expresionismu. Výstava „Tři dámy" v Galerii s Andělem potrvá do 16. října.

Autor: Miroslav Potyka