I když podle policejních statistik k většímu nárůstu trestných činů v Přerově nedošlo, pocitově to lidé při procházce městem vnímají jinak.

Lokalitám v okolí nádraží se ve večerních hodinách vyhýbají a mnozí z dotázaných se v anketě Deníku shodli na tom, že mají některými místy strach procházet - zejména kolem velkého Tesca nebo u marketu Albert v Tovární ulici.

Problémy dnes ale zdaleka nejsou jen v sociálně vyloučených lokalitách, přesunuly se i do centra města a klidnějších částí.

„Bydlím v ulici, která je blízko dvou pečovatelských domů, a je tam velký pohyb nepřizpůsobivých, kteří jsou hluční a agresivní. Jako občana se mě neutěšená situace hluboce dotýká a zvažovali jsme i sepsání petice,“ posteskl si čtyřiasedmdesátiletý senior z Přerova, který si ale nepřál uvést jméno.

Podle mluvčí radnice Lenky Chalupové se město snaží aktivně vstupovat do řešení problémů.

„Za poslední čtyři roky se rozšířil kamerový systém, monitorovaný městskou policií. Snížil se i počet ubytoven, do nichž se stahují problémoví lidé - zatímco v roce 2018 jich bylo třináct, dnes jich je pouze devět. A musím připomenout i řešení incidentů dvou agresivních olašských rodin, které si v Přerově vyřizovaly své účty. Úřad napomohl také k vystěhování rodiny, která bydlela v Bratrské ulici v pronajatém bytě a ztrpčovala život svým sousedům,“ uvedla.

Změnou k lepšímu bylo i obnovení policejní služebny u nádraží v roce 2020. Ta byla před lety kvůli úsporám zrušena a mnozí to kritizovali. Přítomnost hlídek v sociálně vyloučených lokalitách má totiž podle lidí především psychologický efekt.

V současné době zde sídlí oddělení hlídkové služby policie, které má dosah po celém okrese. Jedním z jeho úkolů je i dohlížet na bezpečnost v problémových čtvrtích u nádraží.

Konflikty mezi majoritou a minoritou nebo incidenty uvnitř komunity řeší také romští asistenti prevence kriminality, kteří spadají pod Městskou policii, a výrazně pomohli ke zklidnění situace na přerovském bazénu na začátku letošních prázdnin.

Recept na bezpečný Přerov? Dodržování zákonů

Politici současné radniční koalice a opozice tvrdí, že jediným řešením je důslednost při vymáhání práva. Zákony podle nich musejí platit pro všechny stejně a navrhují rovněž posílení hlídek městské policie. Bezpečnost bude i jedním z témat letošních komunálních voleb.

„Chci větší počet uniformovaných hlídek všech bezpečnostních složek v ulicích města. Strážníci musejí být při řešení přestupků přísnější a nekompromisně zasahovat proti každému, kdo nedodržuje zákony a narušuje klidný život ve městě,“ uvedl recept na zajištění bezpečnosti ve městě kandidát na primátora za hnutí ANO Petr Vrána.

Podobně to vnímá i Michal Zácha, lídr uskupení Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti.

„Chceme se důsledně řídit zásadou, že pro všechny platí stejná pravidla. Kdo zná například alarmující situaci, která čas do času vzniká na našem bazénu, ten ví, o čem mluvím. Není v silách žádného správce bazénu, aby situaci zvládl sám. Takže budeme klást velký důraz na dobrou organizaci městské policie. Strážníci také musejí mít ze strany města jasné zadání, že některé jevy nesmějí tolerovat. To chceme doprovázet jasnou podporou samosprávy, která si za městskou policií bude stát. A požadujeme i větší zapojení republikové policie,“ konstatoval.

Důslednost při vymáhání zákona je prioritou i pro opozici. Například lídr SPD Dan Chromec požaduje stejná pravidla pro všechny. „Pokud je realitou, že ani nová služebna policie u nádraží nevyřešila bezpečnostní situaci v této lokalitě, pak stojí za úvahu zřídit tam služebnu městské policie a zajistit dostatečný počet adekvátně ohodnocených strážníků,“ soudí.

Mnozí ale upozorňují i na to, že město není všemocné a odpovědnost za dnešní situaci nese i stát.

„Napětí v sociálně vyloučených lokalitách a jeho projevy jsou důsledkem neschopnosti vlád řešit tento problém za posledních třicet let. Dejme lidem právo a povinnost pracovat a ne sociální dávky. S tím souvisí i vzdělávání všech dětí po ukončení základní školní docházky. Je dostatek učebních oborů i středních škol,“ míní Věra Vránová, jednička na kandidátce KSČM.

Že je nutné vyvíjet tlak na soukromé majitele nemovitostí, kteří pronajímají své byty v rámci takzvaného obchodu s chudobou, si myslí Jan Horký z koalice Společně pro Přerov.

„Moc nám nepomáhá ani fakt, že se sem stěhují problémoví lidé z jiných měst, protože zde najdou bydlení, ale o práci nezavadí. Zkrátka dávková turistika. Zde je třeba tlačit na změny státních podmínek,“ upozornil.

Sociální demokraté nechtějí rezignovat na snahu změnit vzorce chování obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Přerově.

„Je potřeba pracovat hlavně s dětmi. A toho lze dosáhnout pouze v úzké spolupráci se školou. Tam by měla směřovat naše pozornost a podpora,“ soudí Šárka Krákorová Pajůrková z ČSSD.

ANKETA: Jaký je váš recept na bezpečný Přerov?

Jaké kroky byste navrhoval(a), aby se lidé nebáli jít ve večerních hodinách kolem nádraží? Zeptali jsme se kandidátů do komunálních voleb v Přerově.

Jan Horký, koalice Společně pro Přerov

close Jan Horký, lídr kandidátky Společně pro Přerov v Přerově info Zdroj: Archiv Jana Horkého, se souhlasem zoom_in Jan Horký, lídr kandidátky Společně pro Přerov v Přerově Neexistuje jednoduchý recept, jde spíše o složitou kompozici přísad. Především vidím potenciál v prevenci, od volnočasových aktivit, sportu a vzdělávání dětí, přes přiměřené pracovní příležitosti po lepší poznání a respekt. Součástí receptu bude i vymáhání nastavených pravidel, které je dnes poměrně chabé. Dále musíme vytvořit bytovou politiku a zvážit, zda-li by nemělo smysl zavést program „housing first“ - bydlení především.
Jednou z posledních přísad bude kontrola a postih, kde vidím jako užitečné smíšené hlídky policie, případně aspoň společné týmy. Konkrétním krokem by byla také výměna a doplnění veřejného osvětlení, zejména v ulici Škodova, kde stále jedna lampa chybí, ale i přímo před nádražní budovou.

Tomáš Dostal, KDU-ČSL a TOP 09

close Tomáš Dostal, lídr kandidátky KDU-ČSL a TOP 09 v Přerově info Zdroj: Archiv Tomáše Dostála, se souhlasem zoom_in Tomáš Dostal, lídr kandidátky KDU-ČSL a TOP 09 v Přerově Budeme pokračovat v nastoleném trendu, který se osvědčil a navíc chystáme jedno revoluční řešení - zaměříme se na problémové nájemníky, kteří bydlí v bytech vlastněných městem. Pokud bude někdo opakovaně porušovat pravidla občanského soužití, přijde základní trest - neprodloužení nájemní smlouvy. Je nepřípustné, aby několik zlých a pravidel porušujících spoluobyvatel obtěžovalo ty ostatní.
Za naši koalici mohu prohlásit, že pokud to bude situace vyžadovat, posílíme rozpočet městské policie, vytvoříme adekvátní prostory v budově bývalé zbrojnice na Šířavě a zajistíme vše, co budou strážci pořádku potřebovat. Důležité je nadále podporovat projekty, které se zabývají prací s dětmi a mládeží. Děti z problémového prostředí se už od útlého věku musí učit zodpovědnosti a správným návykům.

Petr Vrána, hnutí ANO

close Petr Vrána, lídr kandidátky hnutí ANO v Přerově info Zdroj: Archiv Petra Vrány, se souhlasem zoom_in Petr Vrána, lídr kandidátky hnutí ANO v Přerově Bezpečnost je oblast, která reaguje na mnoho proměnných. I přesto je však pro mě zajištění bezpečnosti pro obyvatele Přerova na první místě. Chci větší počet uniformovaných hlídek všech bezpečnostních složek v ulicích našeho města a zkvalitnění vymáhání práva v rámci filozofie, že právo i povinnosti platí pro každého. Padni, komu padni! Zdědili jsme v Přerově početnou romskou komunitu a máme zde větší počet nepřizpůsobivých obyvatel. Proto řešíme situace složitější než v jiných městech. Zaměříme se na sociálně vyloučené lokality, ve kterých posílíme počet asistentů prevence kriminality. Trvám na tom, že strážníci musejí být při řešení přestupků přísnější a nekompromisně zasahovat proti každému, kdo nedodržuje zákony. Problémům v lokalitě u nádraží budeme muset předcházet. Zásadní je vznik oddělení hlídkové služby Policie České republiky, který jsem osobně inicioval.

Dan Chromec, SPD

close Dan Chromec, lídr SPD v Přerově info Zdroj: Archiv Dana Chromce, se souhlasem zoom_in Dan Chromec, lídr SPD v Přerově K napětí bohužel dochází tam, kde obyvatelé vyloučených lokalit nerespektují elementární pravidla slušného chování. Což vedlo mimo jiné k výbušné situaci na přerovském bazénu. Jako řešení zvolilo vedení města dočasné uzavření relaxační zóny, což je nehoráznost. Slušným občanům nelze bránit v užívání městských sportovišť.
Platit by měla stejná pravidla pro všechny bez výjimek. Pokud je realitou, že ani nová služebna Policie České republiky na nádraží nevyřešila bezpečnostní situaci v dané lokalitě, pak stojí za úvahu zřídit tam služebnu městské policie a zajistit dostatečný počet adekvátně ohodnocených strážníků. Za současné vlády, která neřeší problémy svých občanů, si budeme muset pomoci zřejmě sami.

Michal Zácha, Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti

close Michal Zácha, lídr kandidátky Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti v Přerově info Zdroj: Archiv Michala Záchy, se souhlasem zoom_in Michal Zácha, lídr kandidátky Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti v Přerově Chceme se důsledně řídit zásadou, že pro všechny platí stejná pravidla. Ne vždy to tak v Přerově je. Strážníci také musejí mít ze strany města jasné zadání, že některé jevy nesmí tolerovat. To chceme doprovázet jasnou podporou samosprávy, která si za městskou policií bude stát. A dále chceme větší zapojení republikové policie. Často totiž slýcháme, že se jí nedaří naplňovat stavy a má málo lidí. To nesmí být důvodem, aby ve městě a jeho okolí nebyl pořádek a neplatily zákony. Považuji za nutné ještě více posílit hlídkovou činnost městské policie a Policie České republiky. To je základem. Nebudeme projevovat žádnou toleranci k porušování veřejného pořádku, a to bez rozdílu. Chceme stavy našich strážníků posílit a městskou policii lépe organizovat. Je to tým schopných profesionálů, jehož lepší práci může pomoci lepší zadání a jasné trvání na základních prioritách. Pocit bezpečí našich občanů nesmí končit při příchodu k nádraží nebo při návštěvě bazénu.

Marek Dostál, Srdce Přerova

close Marek Dostál, lídr strany Srdce Přerova info Zdroj: Archiv Srdce Přerova zoom_in Marek Dostál, lídr strany Srdce Přerova Jedná se o situaci, která vznikla ohledně chování některých, tedy konkrétně nepřizpůsobivých občanů, v areálu přerovského plaveckého bazénu. Je třeba se jednak spojit s jednateli a provozovateli podobných koupališť, kteří tento problém také řeší a možná i úspěšně a čerpat od nich zkušenosti, které je možné využít i zde v Přerově. Například bych zavedl vstup přes takzvané osobní karty, které by si vyřídil každý návštěvník areálu. Pokud by jakkoliv porušil provozní řád, týkající se tohoto areálu ve smyslu chování, bude nemilosrdně vykázán a bude mu sem zakázán další vstup. Ideálně tyto informace i sdílet právě s okolními provozovateli těchto areálů, aby měli i oni informace o těchto občanech.

Šárka Krákorová Pajůrková, ČSSD

close Šárka Krákorová Pajůrková (ČSSD) info Zdroj: Archiv Šárky Krákorové Pajůrkové, se souhlasem zoom_in Šárka Krákorová Pajůrková (ČSSD) Každé město se stane bezpečným pouze tehdy, pokud budou všichni jeho obyvatelé nebo aspoň jejich drtivá většina dodržovat platné zákony a ustálené normy slušného chování. Zákony musí být dodržovány a jejich dodržování vymáháno. A v tom také vidím určitý problém, protože důvěra občanů v policii není na té úrovni, na které by dle mého názoru měla být. Proto bych se snažila v rámci svých možností u městské policie vytvořit pozitivní klima, aby každý zasahující policista věděl, že za ním vedení města stojí, a že nebude kvůli oprávněnému vymáhání práva ostrakizován.
Většina nově přijímaných opatření se logicky do značné míry míjí účinkem, protože se snaží řešit následky, a ne samotnou příčinu problémů s bezpečností. Špatně je už to, že v našem městě v okolí nádraží existuje vyloučená lokalita, a že se tyto lokality v České republice ve velké míře vůbec vyskytují.

Věra Vránová, KSČM

close Věra Vránová, jednička na kandidátce KSČM v Přerově. info Zdroj: Archiv Věry Vránová, se souhlasem zoom_in Věra Vránová, jednička na kandidátce KSČM v Přerově. Napětí v sociálně vyloučených lokalitách a jeho projevy jsou důsledkem neschopnosti vlád řešit tento problém za posledních třicet let. Dejme lidem právo a povinnost pracovat a ne sociální dávky. Vzdělání vede k nižší nezaměstnanosti. V současné době žijí lidé z dříve vyloučených lokalit v celém městě. Takže i zde narůstají problémy. U nádraží je situace nejvíce tíživá a mnoho lidí, kteří do města přijíždějí, má Přerov za nepěkné a nebezpečné město. Zde jsou potřeba důsledné kontroly strážníků, republikové policie i asistentů prevence kriminality. Kromě toho bych doporučila, aby se zástupci republikové i městské policie pravidelně zúčastňovali jednání zastupitelstva a minimálně jednou za čtvrt roku předkládali zastupitelstvu i občanům konkrétní zprávy o stavu veřejného pořádku podle svých statistik.

Zdeněk Horák, STAN

close Zdeněk Horák, lídr kandidátky STAN v Přerově info Zdroj: Archiv Zdeňka Horáka, se souhlasem zoom_in Zdeněk Horák, lídr kandidátky STAN v Přerově Není to tak, že by Přerov nebyl bezpečným městem, nicméně dostupné statistiky nevykazují v této oblasti zásadní zlepšení. Problém není až tak složitý, jak se zdá. Všichni občané České republiky musí respektovat dané zákony a za jejich porušování musí být opět všichni stejně sankcionováni. Toto je problém vymahatelnosti a funkčnosti městské policie v součinnosti s Policií České republiky. Dovolím si malou parafrázi, která by možnou nápravu urychlila: Pomáhat zákon důsledně vymáhat a chránit. Přínosné by jistě bylo také zajištění trvalého monitoringu všech problémových lokalit. Kromě těchto nezbytných kroků doplním také aktivní roli neziskových organizací a kontrolu jejich práce, na kterou dostávají nemalé prostředky. Je to také o roli sdělovacích prostředků a jejich objektivitě při popisování problémů a odvaze nevyhýbat se nepříjemným tématům.

Lenka Jüngling, Piráti

close Lenka Jüngling, jednička kandidátky Pirátů v Přerově info Zdroj: Archiv Lenky Jüngling, se souhlasem zoom_in Lenka Jüngling, jednička kandidátky Pirátů v Přerově Silná policie a sociální služby v ulicích jsou jasným řešením. Také je potřeba zefektivnit práci preventistů kriminality, aby skutečně předcházeli vzniku konfliktů. Devadesát procent Přerovanů se necítí bezpečně a beru si za svůj úkol vytvořit z našeho města bezpečný domov.
Máme vyloučené lokality, místa kam se lidé bojí v Přerově chodit, segregovanou školu a zvyšující se počet přestupků. Není možné, aby lidé, kteří vystoupí z vlaku, měli z Přerova hned špatný pocit. Není divu, že má pak Přerov špatnou vizitku. Okolí přednádraží je potřeba konečně opravit a také oživit. Stejně tak je zde potřeba posílit hlídky státní i městské policie. Nesmíme však rozhodně zapomenout na obrovský rozvojový potenciál okolí průpichu, se kterým se může propojit přednádraží a vytvoří se zde nová moderní čtvrť.

František Jan Hrabina, Za prosperitu Přerova a jeho místních částí

close František J. Hrabina, lídr kandidátky Za prosperitu Přerova a jeho místních částí info Zdroj: Archiv Františka J. Hrabiny, se souhlasem zoom_in František J. Hrabina, lídr kandidátky Za prosperitu Přerova a jeho místních částí Podstatné je důsledně dodržovat platné zákony, posílit „pochůzkáře“ městské policie zejména v částech Přerova, kde to na „mapě strachu“ nedopadlo dobře. Nepodporovat doplatky na bydlení. Posílení pochůzkářů městské policie by bylo dobré zajistit tak, aby měl každý na starosti konkrétní ulici nebo její část. Zřídil bych u nádraží pobočku služebny městské policie a domluvil bych posílení hlídek Policie České republiky. Všichni by ovšem museli důsledně dodržovat zákony a důsledně je vymáhat.

Komentář: Proč právě bezpečnost v Přerově?

Komunálními volbami v Přerově v minulých letech rezonovala nejrůznější témata. Společností hýbala a dodnes hýbá zoufalá dopravní situace, Přerovany trápil velký počet sociálních ubytoven, ale také horký brambor jménem hotel Strojař, se kterým si nevěděly rady bývalé i současné politické garnitury. Bouřlivě se diskutovalo o průpichu i zchátralých budovách ve městě.

Bezpečnost - to hlavní, co by měli politici napříč politickým spektrem řešit, se nad tím vším vznášela jako nedokončená věta, kterou raději všichni rychle spolkli. Přerov dostal nálepku města, kterému je lépe se vyhnout, protože nikdy nevíte, co vás tu potká. Městem před lety pochodovali radikálové, policejní opatření na zajištění bezpečnosti si vyžádala značné finanční prostředky. Troufám si tvrdit, že ten, kdo najde recept na věčné téma Přerova, může oprávněně sklidit aplaus obyvatel.

Lidé by se neměli bát jít večer kolem nádraží a prvním dojmem z návštěvy města by neměl být strach. Jednou z cest by zcela jistě byla revitalizace zákoutí plného heren, lidovek a opilecké zábavy u mašinky. Třeba do podoby, jakou měla tato část města za první republiky. A pak také jasně daná pravidla chování na veřejném prostranství a důsledné vymáhání sankcí za jejich nedodržování.