Líšná má dnes sedmičlenné zastupitelstvo a starostka Hana Lounová vysvětluje, že už na jaře avizovala, že ve funkci nebude dál pokračovat. „Starostkou jsem dvě volební období a předtím jsem byla i místostarostkou. V Líšné nebydlím, do obce dojíždím, a sama cítím, že potřebuje starostu ze svého středu, aby ho lidé následovali,“ vysvětlila Hana Lounová.

Kandidovat původně nechtěla ani před čtyřmi lety. „Nakonec jsem do toho šla, protože jsem věděla, že nikdo jiný nemá zájem. Lidé ale chtěli změnu a samotnou mě překvapilo, že kandidátní listinu do července nikdo neodevzdal,“ poznamenala. Ukončení mandátu podle ní nebude mít vliv na započaté investiční akce.

„Drobné výsadby stromů dokončíme a připravíme i nový rozpočet na rok 2023, aby mohla fungovat školka a obecní úřad. V tuto chvíli už se nějaké kandidátky formují a probíhají jednání - ne každý chce ale obětovat své zaměstnání a věnovat se práci pro obec,“ poznamenala.

V provizoriu

Po komunálních volbách, které se konají v řádném termínu 23. a 24. září, bude obec řídit dočasný správce vybraný ministerstvem vnitra. „S omezenými pravomocemi bude spravovat obec do doby, než vznikne nové zastupitelstvo v čele se starostou. Nevykonává ale například činnost státní správy. Jedná se o provizorium, které není dlouhodobě pro chod a rozvoj obce výhodné,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Správce nemůže například nijak nakládat s obecním majetkem - třeba podepisovat úvěrové smlouvy a pro občany je obvykle k dispozici jen jedenkrát týdně.

„Jeho hlavním úkolem je připravit nové komunální volby. Mimo to ale například schvaluje rozpočet obce, nebo může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,“ vyjmenoval.

Situaci mohou místní napravit v náhradních volbách, jejichž termín vyhlásí ministr vnitra po skončení řádných voleb. V nejkrajnějším případě, tedy pokud se nepodaří dlouhodobě pozice zastupitelů a starosty obsadit, může místním hrozit také sloučení s jinou obcí.

„Věřím, že k takovému scénáři nedojde a lidé nakonec kandidátku sestaví. Předpokládáme, že budou náhradní volby v měsíci prosinci, protože nemohou probíhat souběžně s těmi prezidentskými, které jsou dvoudenní,“ uzavřela starostka Hana Lounová.