Trasa: Přerov – Dluhonice – Rokytnice – Kokory – Žeravice – Lhotka – Penčice – Tršice – Výkleky – Vicínov – Radvanice – Buk – Prosenice – Přerov

Délka trasy: 40 kilometrů

Z Přerova (na mapě cíl) se cyklisté musejí vydat po vyznačené cyklotrase číslo 5042, která vede Dluhonic (2). Pro průjezdu obcí trasa pokračuje do nedaleké Rokytnice (3). Zde si mohou milovníci cykloturistiky udělat přestávku a navštívit místní zámek či hasičské muzeum. Za obcí doprava pokračuje cyklotrasa do Kokor (4). V této části úseku se lze pokochat rozlehlými chmelnicemi. V Kokorách u Kostela Nanebevzetí Panny Marie se trasa stáčí doprava a pokračuje do Žeravic (5). Zde je potřeba Na Návsi zabočit prudce doleva vyjet z obce a pokračovat do Lhotky (6). Zde se nachází přírodní památka. Úsek pokračuje podél říčky Olešnice doleva na Penčičky a Penčice (7). Pokračujete po silnici číslo 436 až do Tršic(8), kde odbočíte na Zákřov. V tomto úseku je stoupání.

Odtud po stejné silnici cesta pokračuje do Výklek (9), kde odbočuje na Veselíčko. Na kraji obce v části Vicínov (10) je potřeba odbočit na polní cestu, která vede na silnici do Radvanic (11) a Buku (12). Odtud cyklisté pokračují vlevo pod železnicí a přes hlavní cestu na okraj Prosenic (13). Zde se napojíte na cyklotrasu číslo 5 - takzvanou Jantarovou stezku, která vede přes rezervaci Žebračka zpět do Přerova.

Zajímavosti na trase:

Hasičské muzeum Josefa Eichhoffera v Rokytnici u Přerova - v roce 2015 se podařilo vrátit budovu do podoby staré hasičské zbrojnice a vytvořit v ní muzeum.

Přírodní památka Lhotka - jedná se o xerotermní svah na silikátovém podloží nedaleko obce, s významným výskytem teplomilných společenstev na Přerovsku

Výkleky – zatopený kamenolom, lze se zde i potápět

Přerov – Muzeum Jana Amose Komenského, naučná stezka – Předmostím až do pravěku, park Michalov, areál Lagun