Soutěž má dětem připomenout nebezpečí, které oheň pro ně i pro jejich okolí představuje, a zároveň má objasnit zásady požární bezpečnosti.

Aktivity se mohou individuálně, prostřednictvím svých škol nebo jiných organizací zúčastnit všechny děti a mládež do osmnácti let.

K tomu, aby se zájemci do soutěže o hodnotné ceny mohli zúčastnit, je potřeba do 16. dubna zpracovat a poslat obrázky, povídky nebo třeba básničky, které se týkají hasičské tématiky.

„Měly by vyjadřovat poznatky dětí o příčinách vzniku požáru, příklady nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě nebo v domácnosti. Také mohou vyjadřovat zkušenosti s nebezpečnou manipulací s hořlavinami, příklady nebezpečných her, například se zábavní pyrotechnikou," uvedl Antonín Červek z přerovského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dodal, že mezi další možnosti patří i kresba či popis zkušenosti z kroužků nebo letních táborů mladých hasičů.

Zapojení do soutěže se nabízí i mnoha organizacím. Vedle škol se jí mohou zúčastnit domy dětí a mládeže i sbory dobrovolných hasičů pracující s mládeží.

V základním kole soutěže se vyhodnotí tři nejpovedenější práce z každé kategorie. Ta nejlepší díla pak mohou postoupit z okresního kola přes krajské kolo až do republikového finále.

„Autoři tří nejlepších prací z každé kategorie v okresním kole obdrží knižní odměnu, v krajském kole pak různé psací potřeby. V republikovém kole jsou pak pozváni na výlet do Přibyslavi. Takové štěstí měla i Jolana Logajová ze Základní školy Dřevohostice, která se vloni umístila na prvním místě ve své kategorii," řekl Antonín Červek.

Informace k soutěži jsou zveřejněny na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů (OSH) Čech, Moravy a Slezska okresu Přerov.

Zájemci tak mohou zasílat své práce právě na adresu OSH Přerov do Lipníku nad Bečvou.

Součástí každé práce musí být jméno, adresa a bydliště, případně i adresa školy či jiné organizace, přes kterou se děti do soutěže zapojí.