Touto metodou se zabývá řada světových odborníků a stala se tématem několika odborných knih.

To, jak se tato terapeutická metoda provádí v praxi a jaké jsou její cíle a výsledky, objasnil lektor Radim Grebeníček.

Přestože některé odborníky, kteří se konstelacemi zabývají, lidé občas nazývají šarlatány a samozvanými léčiteli, Deník vyhledal i osoby, kterým tyto metody významným způsobem pomohly.

Co je systemická konstelace a jak funguje?
Je to terapeutická metoda, která se často nazývá i rodinná konstelace. Díky této terapii lze najít a určit klíčové podněty, které u člověka vyvolávají například úzkost, závislosti, pocity paniky, způsobují nefunkční vztahy a jsou třeba příčinou úrazů a sebevražd či jiných tragédií v rodinách. Tato metoda se provádí způsobem společného setkání osob a má podobu jakéhosi obřadu. Každý člověk v této skupině má buď psychický, či fyzický problém, jehož se sám nedokáže zbavit. Každý z klientů si na společném setkání s podobnou skupinou lidí, například při víkendovém semináři, vybere dvě nebo více osob a postaví je do prostoru do takzvané konstelace. Tito vybraní lidé mohou zastupovat roli klientova partnera či žijících nebo již zesnulých členů rodiny. Často také zastupují nemoc nebo neúspěch. Při práci mi pomáhá osoba, která je uvedena do hypnotického stavu a pozoruje dění daleko citlivěji, a je tudíž schopna pojmenovat věci, které běžně nevidíme. Je významným spoluúčastníkem takového semináře.

Čím je tato metoda výjimečná?
Je zvláštní v tom, že lidé vybraní do konstelace se začínají cítit jako ti, které zastupují. U některých se vynořují velmi staré vzpomínky, jiné třeba zabolí noha nebo pocítí stav zoufalství jako klientův dědeček před smrtí. Mnoho lidí se vzniklým situacím upřímně podivuje. Konání i myšlení všech zúčastněných se při konstelaci propojí a můžeme tak vidět až nepochopitelné věci, které se v osudech předků odehrály. Já tam působím jako režisér či kouč. Mým úkolem je učinit rekonstrukci životního příběhu klienta a plně se v něm vyznat. Z paměti rodu se postupně vynoří řada důležitých zpráv. Díky komunikaci mezi klíčovou osobností a vybranými účastníky konstelace se postupně objeví skryté příčiny a zdroje potíží cílové osoby. Do tohoto procesu se zapojí specialista s výjimečnými schopnostmi, jako jsou jasnozřivost či hypnóza. Následně tak vidíme nejen zdroje problémů, ale i možná řešení. Toto řešení nebo způsob uzdravení si dotyčný v konstelaci ještě prožije. Jsou to velmi intenzivní prožitky, ale lidi to pozitivně promění.

Podle toho, co říkáte, však zdroj potíží zdaleka nemusí být jen v osobě, která jimi trpí, ale i v členech její blízké či vzdálené rodiny.
Přesně tak. Zdroj může pramenit z osudů našich vzdálených předků, rodičů či prarodičů. Tyto osudy často věrně, ale nevědomě kopírujeme.

Uveďte příklad z praxe…
Oslovila mě žena, která nedokázala smysluplně udržovat partnerský vztah. Její známosti trvaly vždy několik týdnů, maximálně měsíců, a poté se s ní muži zpravidla rozešli, méně často je opustila sama. Díky konstelačnímu procesu přišla jedna z jejích fiktivních příbuzných metodou otázek, odpovědí a pocitů na to, že její problém sahá do dětství klientky. Na povrch vyplynul její zážitek, který si ovšem do té doby vůbec nepamatovala. O Vánocích dostala jako malé dítě jízdní kolo, které ji ovšem při prohlížení upadlo a shodilo vánoční stromek. Její otec hrubě nadával, a z mimořádného svátku udělal děsivou a traumatizující událost. Žena při konstelaci pochopila, že její vědomí se s touto událostí, která byla spojená s významným mužem její rodiny, neustále opakuje, i když v obměněných podobách. Stačil k tomu zvýšený hlas muže nebo třeba i zdánlivě banální obtíže při řešení jejích problémů s partnerem. Nebyla schopna nalézat řešení v poměrně obvyklých situacích, které se tak měnily na konflikt a následně i rozchod. Součástí konstelací je ale nejen najít podněty, ale i řešení problémů. V tomto konkrétním případě si žena promluvila s účastníkem konstelace, který představoval jejího otce. Došlo tak k rozuzlení situace a efektivnímu vyjasnění problému. Klientka mě od té doby několikrát kontaktovala s informacemi, že si nalezla nového partnera, se kterým trvale žije. Kromě toho v sobě nalezla schopnost reálně a racionálně řešit problémy nejen ke své spokojenosti, ale ke spokojenosti celé její početné rodiny.