Když se v roce 1992 vrhl Václav Kos do podnikání, musel začínat od úplných základů. „Na první akci, kdy jsme opravovali rodinný dům v Přerově a následně zámek v Kroměříži, jsme si dokonce museli některé nářadí zapůjčit. Myslím, že to pro nás tehdy bylo opravdu veliké sousto, ale díky kvalitní práci jsme se propracovávali k výsledkům, které nám zajišťovaly další a další nabídky. Výhoda byla také v tom, že v tak specializovaném oboru, jakým je statické zajištění objektů, tehdy nebyla vysoká konkurence,“ vzpomíná na začátky svého podnikání Kos.

Před založením své firmy pracoval Václav Kos u Dopravních staveb Olomouc jako vedoucí vývojového centra, které bylo podle jeho slov ve svém oboru a ve své době absolutní špičkou. „Práce u dopravních staveb mi dala dobré technické zázemí, prostor k realizaci a kolektiv kvalifikovaných odborníků,“ říká Kos, který si tyto atributy přenesl i do svého podnikání.

Na své práci, která je úzce specializovaná v oboru stavební činnosti, si nejvíce cení toho, že jde o obor, který ho velmi baví, a zároveň že má volnost a svobodu pro svá rozhodnutí.

Jak uvedl, jediný rozdíl mezi jeho pracovní náplní na začátku podnikání a v současné době je ten, že dříve na stavbách pracoval i manuálně, kdežto dnes se na projektu aktivně podílí do zahájení oprav.

Přestože má společnost Kos Consult s.r.o. sídlo v Přerově, opravuje objekty po celé republice. „Ani jsem o tom neuvažoval opravovat domy pouze v Přerově. Naše práce je časově náročná, opravit rodinný dům trvá zhruba čtrnáct dní, ale staticky zajistit zámek je již otázkou několika měsíců. V Přerově realizujeme tak čtyři akce ročně,“ vysvětlil Václav Kos.

Za svůj největší úspěch považuje to, že se jeho firma za celé období patnáct leti své činnosti nedostala do žádného konfliktu se zákazníkem kvůli tomu, že by práce byla špatně odvedená.