I přes tuto snahu často zeje pracovní místo prázdnotou a provoz se mezitím lepí, jak se dá.

A provozovatelům se dennodenně vrací otázka: Kde brát, když je kvalifikovaných lidí na trhu málo?

Na toto téma jsme oslovili spoluzakladatelku Institutu pro rozvoj služeb & wellness Gabrielu Bajerovou Zezulovou, která se více než 8 let profesně zabývá vzděláváním zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností a rozvojem kvality českých služeb.

Své zkušenosti sbírala mimo jiné i ve známém rakouském řetězci Vienna International Hotels & Resorts.

Dnes jsou jejími klienty převážně čtyř- a pětihvězdičkové hotely, penziony a wellness centra po celé republice.

Podle čeho vybírat personálního konzultanta?
Určitě bych dala na doporučení a zajímala se o prokazatelné výsledky v podobném typu provozu, jako je ten váš. Je důležité najít si někoho, komu se nebudete obávat svěřit interní informace. Pokud bude váš pohled na svět ladit s jeho stylem práce a on bude zapálený pro váš business, bude to ku prospěchu oběma. Správný konzultant by měl umět říct i nepříjemné věci. Měl by umět zprostředkovat jiný pohled, hledat řešení a hlavně vám nevnucovat univerzální řešení.

Co je nejčastějším požadavkem majitelů malých a středních podniků?
Za mnou osobně nejčastěji přicházejí lidé ve chvíli, kdy se jim hromadí špatné komentáře od hostů, provozovna začíná stagnovat nebo se jim nedaří nabrat nové kvalitní zaměstnance.

Jak jim pomáháte najít nové zaměstnance?
Zaměřím se na personální marketing. Zajímá mě, jaké pozice a koho vlastně potřebují, co nabízejí, kde a jak hledají, jakou mají pověst jako zaměstnavatelé, zda spolupracují se školami a absolventy. Zajímá mě toho mnoho.

Když jsme u studentů. Není problém již v kvalitě učňovských středisek a hotelových škol? A jejich praxích během studií?
Záleží na každé škole a jejím přístupu. Je pravda, že služby jsou dynamickým, náročným a stále se vyvíjejícím oborem, nároky na lidi pracující ve službách jsou vysoké. Více kvalitní praxe, na které studenti potkají zapálené lidi pro obor, by jistě pomohlo. Možná i více přednášek od profesionálů, od lidí, kteří něco dokázali. Příběhy inspirují. Při své práci s dospělými jsem přišla na to, že je třeba se více věnovat kariérnímu poradenství a směřování studentů již na školách. Proto teď s kolegy připravujeme projekt věnovaný právě studentům, který by jim měl pomoci v jejich lepším uplatnění a budoucí kariéře. Jeho součástí budou přednášky, kariérní poradenství, instruktážní videa a sdílení zkušeností.

Máte na závěr nějaké doporučení?
Investujte do svých zaměstnanců, pracujte s talenty, budujte si dobré jméno na trhu a nebojte se přizvat si ke spolupráci profesionály.

Nabídku pracovních míst z oblasti hotelnictví a služeb najdete také na webových stránkách www.irsw.cz.