Novinka byla vyrobena ve vysoké kvalitě, označované anglicky jako proof.

„Mincovní pole je leštěné, z něho vystupuje matovaný reliéf, v tomto případě portrét Edvarda Beneše. Na druhé straně je pak vyobrazen střední znak předválečné Československé republiky,“ informoval mincmistr Pražské mincovny Ondřej Koňařík.

Medaile má průměr 37 milimetrů, váží 31, 1 gramu a ryzost stříbra je vyjádřena číslem 999, jedná se tedy o prakticky čistý kov.

„Námět pro portrét jsem čerpal z publikace Beneš ve fotografii. Motivy na obou stranách obepínají stylizované lipové listy,“ popsal autor návrhu akademický sochař Michal Vitanovský. Doplnil, že v horní polovině mincovního okraje je uveden nápis: EDVARD BENEŠ SE ZASLOUŽIL O STÁT. (Pozn: tuto větu schválila v roce 2004 PS Parlamentu ČR jako zákon).

Michal Vitanovský ve svém ateliéru při odlévání sádrového modelu.
Foto: Michal Mikulenka

Pamětní medaile Edvard Beneš. Foto: www.prazskamincovna.cz

Prezident, který byl vystaven krajním situacím

Edvard Beneš se stal prezidentem Československa 18. prosince 1935, když jeho předchůdce Tomáš Garrigue Masaryk několik dnů předtím ze zdravotních důvodů abdikoval.

Benešovu politickou kariéru silně ovlivnil nástup nacistů v sousedním Německu. Krize kolem sudetoněmeckého problému vyústila až k mnichovské konferenci v září 1938 a odstoupení opevněného pohraničí Německu.

Beneš brzy po přijetí diktátu odletěl do Londýna, a pak do USA, kde krátce přednášel na univerzitě v Chicagu. V březnu 1939, po úplném rozbití Československa a jeho obsazení německými vojsky, se vrátil zpět do Londýna, kde se stal hlavním představitelem zahraničního odboje na západě.

Edvard Beneš je v evropském kontextu vnímán kontroverzně. Předmětem debaty jsou především zákony, na jejichž základě byl konfiskován majetek sudetských Němců, Maďarů a dalších nepřátel státu, a které vedly až k nucenému odsunu německých obyvatel z Československa.

Vytýkán mu také bývá až příliš vstřícný postoj ke Stalinovi a nerozhodnost v únoru 1948, čímž usnadnil komunistům převzetí moci v Československu.

Na druhé straně je třeba vzít v úvahu, že Beneš byl ve své politické kariéře vystavován mezním situacím, u nichž často neexistovalo dobré řešení a kde rozhodující směr stejně udávaly velmoci.

Druhý československý prezident abdikoval 7. června 1948, 3. září téhož roku v Sezimově Ústí zemřel. Jeho nástupcem se stal Klement Gottwald.

(PR)