Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musejí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října a skončí 6. ledna 2016.

Z našeho regionu vám nyní představíme dva projekty, druhé dva pak 16. prosince.

Rekonstrukce a vybavení startovacího bytu pro mladé dospělé z Dětského domova Přerov

Mezi největší problémy mladých dospělých, kteří po dovršení plnoletosti a ukončení vzdělání odcházejí z dětských domovů, patří bydlení. Proto se Nadace Malý Noe tomuto problému soustavně věnuje. V letošním roce chce zrekonstruovat a kompletně vybavit jeden byt v Přerově a předat ho k využití jako startovací byt dětskému domovu v Přerově.

„Do projektu jsme se přihlásili, protože myšlence startovacích bytů věříme. Startovacímu bydlení se nikdo nevěnuje, tato problematika je spíše upozaděná. Proto doufáme, že lidé pochopí, že děláme dobrou věc, a podpoří nás. S dětským domovem v Přerově spolupracujeme už roky, hodně nám pomohl i přerovský magistrát. Rádi bychom startovací byty rozšířili do dalších měst," řekla Hana Tomaštíková, místopředsedkyně správní rady Nadace Malý Noe

Rekonstrukce WC pro uživatele v podkroví AD, pořízení nového PC pro uživatele

Azylový dům pro matky s dětmi v Olomouci by chtěl rekonstruovat WC pro uživatele v podkroví a pořídit PC pro maminky s dětmi pro snazší práci při hledání zaměstnání, bydlení a zpracovávání úkolů do školy.

„Do projektu jsme se přihlásili ještě jako azylový dům pro matky s dětmi Fondu ohrožených dětí (FOD). Kvůli nepříznivé finanční situaci ve FOD však nastala změna. Nyní fungujeme pod domovem pro ženy a matky s dětmi. Projektu jsme se účastnili i minulý rok," sdělila Šárka Kupčáková, vedoucí azylového domu pro matky s dětmi.