Metoda montessori je pedagogická metoda pojmenovaná podle italské lékařky Marie Montessori. Jedná se o systém založený na několika základních principech. V raných fázích svého vývoje má dítě nejvyšší schopnost učit se některým věcem. Montessori se tohoto období snaží maximálně využít. Každé dítě pracuje individuálně, někdo rychleji, někdo pomaleji. Důležité je, že každé dítě nakonec problém zvládne.

Co je cílem Montessori?

„Cílem postupů práce montessori je vzdělávat dítě v několika oblastech. Připravuje se na praktický život, učí se orientovat v matematice a manipulovat s číselnou řadou dle svých schopností. Důležitá je snaha využívat senzitivního období pro vnímání jazyka, připravit děti na psaní, čtení. Všechno se specifickými pomůckami Marie Montessori," vysvětluje Marie Rumanová, ředitelka Mateřské školy Sluníčko v Olomouci.Montessori škola v Opavě. Ilustrační foto.

Děti se věnují také společným aktivitám, cvičení, nebo kosmické výchově, která zahrnuje všechny ostatní oblasti vzdělávání, jako jsou biologie, fyzika, vlastivěda, zeměpis nebo dějepis.

Dítě se pohybuje v přirozeném prostředí, kde má možnost se víceméně svobodně rozvíjet pod odborným dohledem.

„Třídy jsou přizpůsobeny dětským potřebám. Děti mají chuť si vše osahat, vyzkoušet bez zábran. To jim dává příležitost rozvíjet schopnosti a rozšiřovat znalosti. Učitelka jim zprostředkovává kontakt s okolím, ovšem pomáhá pouze v případě, kdy je o to požádána," vysvětluje ředitelka školy v Horce nad Moravou Kateřina Glosová.

Všechno má ale svůj řád a domluvená pravidla. Pokud dítě udělá chybu, není potrestáno, učitel jej slovně nekárá. Dítě si ale musí uvědomit, kde chybovalo, aby se mohlo posunout dále.

„Může se tak stát i několikrát za hodinu, stále se dává možnost dítěti chybu znovu a znovu pochopit," doplňuje Marie Rumanová.

Samostatnost a zvídavost

Tento přístup se snaží v dětech budovat samostatnost, zvídavost a tvořivost. Tím, že některé činnosti provádí děti společně, se rozvíjí jejich spolupráce a vzájemné pochopení. Principy metody montessori tak oceňuje čím dál víc rodičů. Jana a Andrew Glueckovi se rozhodli své děti dát do třídy s výukou montessori v Horce nad Moravou.Ilustrační fotografie

„Jako rodiče vedeme naše děti k lásce, spolupráci, samostatnosti, tvořivosti a toleranci. Způsob práce učitelů MŠ Sluníčko a učitelů prvního stupně tříd s prvky montessori v Horce nad Moravou se přibližuje našim rodičovským představám," říká Jana Glueck. Se svým manželem Andrewem mají dvě děti ve věku sedmi a pěti let.

Spolupráce rodičů a instituce

Pro rozvoj metody montessori je také důležitá dobrá spolupráce rodičů s danou institucí.

„Rodiče vyznávající montessori výchovu většinou obětavě spolupracují se školou. Na výchově a vzdělávání dítěte jim hodně záleží. Kdykoliv je potřeba pomoci, přiloží ruku k dílu. Svým dětem se věnují a jejich výchovné působení je v souladu se školou," říká Kateřina Glosová.

Její škola má v současnosti pět tříd s montessori výukou. Zdůrazňuje, že aby lidé metodu opravdu poznali, musí se přijít podívat, jak výuka vypadá.

„Kdybych se před sedmi lety nebyla podívat v Pardubicích na výuku výborné učitelky montessori Marcely Žákové a neviděla to na vlastní oči, téměř určitě bychom na naší škole tento program nenabízeli," říká ředitelka.

Zkušenosti ze Čtyřlístku

Podobně to vidí zakladatelka Studia Čtyřlístek v Olomouci Pavlína Jandová.Ilustrační foto.

„První zkušenosti s filosofií montessori jsem měla asi před osmi lety a natolik mě zaujala, že jsem se rozhodla pro její studium a začlenění do koncepce výchovně-vzdělávacích programů Studia Čtyřlístek v Olomouci," vzpomíná Jandová. Přechod dítěte z domácnosti do prostředí jakékoli školky však může být obtížný. Čtyřlístek proto nabízí také adaptační kurzy.

„Nabízíme adaptační program, který připravíme individuálně s rodiči podle jejich požadavků s možností více variant. Rodiče mají možnost se s metodou blíže seznámit během návštěv v naší školce nebo na seminářích, které doporučujeme. Také rodičům nabízíme k zapůjčení studijní literaturu či přímou účast na našich programech," říká učitelka s patnáctiletou praxí.

Jak vypadá výuka?

A jak vypadá jeden ve skupině s montessori výukou?

„Denní harmonogram v naší školce je podobný jako v jiných školkách. Příchod dětí, samostatná hra a aktivity dle zájmu dítěte, svačina, dopolední výchovně-vzdělávací blok, pobyt venku, oběd, odpolední klid, samostatné činnosti, svačina, odpolední výchovně-vzdělávací blok, individuální činnosti do odchodu domů. Hlavní rozdíl od státních školek je asi v obsahu jednotlivých částí dne a v počtu pedagogů na počet dětí," uzavírá Jandová. (kap)