Jste první politik po smrti Josefa Luxe, který si ve slamáku pouze nehraje na zemědělce, a rozezná pšenici od žita. Je po letech ignorace ještě reálná naše potravinová soběstačnost?

Je. Určitě je. Ale ty věci, které se v našem zemědělství zanedbaly za posledních 12 let, nedokážeme napravit za jeden-dva roky. Naši zemědělci potřebují, aby i stát měl v této oblasti jasnou vizi. Ano, chceme být v produktech, jež u nás můžeme vyrábět, soběstační alespoň z 90% a k tomu chceme vytvořit podmínky, které se nebudou měnit s výměnou ministra v Praze, ale budou platit dlouhodobě!

Jako důležitou vidím podporu zemědělcům a výrobcům potravin, aby své komodity a výrobky dokázali proměnit v konečný výrobek, a ten dostali přímo k zákazníkovi - ideálně mimo velké obchodní řetězce. Ono se to postupně daří, jen za posledních několik let pozoruji u zemědělců vznik mlékáren, které umějí vytvořit kvalitní produkt, prodat ho konečnému zákazníkovi, a ještě dát lidem na venkově práci. To je cesta, kterou chci podporovat.

Co pro vás bylo tím hlavním impulsem, kdy jste si řekl "budu kandidovat do vedení lidové strany" a následně do PS PČR?

Já si svůj vztah k politice utvářel už jako dítě, kdy z vyprávění svých dědečků-rolníků na Hané jsem věděl, jak byla těžká doba po roce 1948. Tehdy jsem pochopil, že ať chceme či nechceme, politika nám výrazně vstupuje do našich životů, a pokud se nebudeme snažit ji pozitivně ovlivňovat, pak to za nás budou dělat jiní a jiným způsobem. Do roku 2010 jsem byl řadový člen KDU-ČSL, až po debaklu ve sněmovních volbách jsem se rozhodl, že pokud mám za to, že někdo nedělal naši politiku dobře a já si myslím, že bych ji mohl dělat lépe, pak je třeba vytáhnout ruce z kapes a jít to zkusit. Jsem bytostně přesvědčený, že skutečná křesťanskodemokratická politika, kterou nelze škatulkovat ani do levice ani do pravice, může být pro naši společnost velkým přínosem. I u nás může vyrůst v samostatný silný proud. Pokud tedy strana, která ho reprezentuje, bude opravdu autentická. Na příkladech Německa či Rakouska jasně vidíme, že to možné je, proto tomu věřím i u nás.

Jsem v pravidelném kontaltu s vysokoškoláky z celé republiky a často vidím jejich názorovou rozpolcenost. KDU-ČSL má šanci jako nikdy právě u mladých, čím konkrétním pro ně může být lákavá, aby si šance s vámi všimli?

Atraktivní jsme tím, že jsme za poslední tři roky prošli opravdu velkou generační obměnou. Ta je patrná nejen ve vedení strany, kdy například já i předseda Pavel Bělobrádek jsme třicátníci, ale především na našich kandidátních listinách. Nabízíme charakterově pevné lídry, kteří nebyli ve vysoké politice, nicméně mají za sebou poctivou a kvalitní práci ve svých profesích, či jako komunální politici. Na rozdíl od některých nových politických subjektů je naše strana demokratická, a kdybych se já či kdokoli z vedení strany chtěl nějak výrazně odklonit od našeho programu, tak vím, že by na to členská základna velice rychle zareagovala. Jako v případě Miroslava Kalouska, který chtěl vytvořit vládu za podpory komunistů.

Jaké je vaše hlavní hobby?

Bez nadsázky: má práce je moje hobby. Myslím především práci v zemědělství. Svůj obor považuj za jedno z nejkrásnějších povolání, které může člověk dělat. Starám se o půdu, která se dědí z generace na generaci, a já ji jako správce přece musím předat pokud možno v ještě lepším stavu, než jsem ji obdržel. Celý hospodářský rok je vůbec nesmírně zajímavý. Snažíme se co nejlépe půdu připravit, zaset, hnojit, ošetřovat a stejně o výsledku v zásadě rozhoduje průběh počasí, to v rukou nemáme. Navíc hospodář je v situaci, kdy každý rok je jiný, nemůže se naučit jeden univerzální postup, ale každý rok musíte improvizovat. Ovšem ten pocit, kdy z rychlého světaběhu můžete na chvilku vydechnout tím, že vezmete traktor a jedete na celý den orat, u čehož máte čas přemýšlet, srovnat si věci, ten bych přál opravdu každému.

Co chcete dělat s nekvalitními, levnými potravinami, které hromadně zaplňují žaludky většiny nakupujících?

Stát musí mnohem lépe a důsledněji kontrolovat kvalitu potravin. Kontrolní orgány musí vyslat jasný vzkaz obchodníkům, výrobcům a obchodním řetězcům, že vyrábět a dovážet k nám nekvalitní potraviny, se nevyplatí. Nechci, abychom byli popelnicí Evropy. Předpisy na to máme, jen je třeba, aby dozorové orgány byly více odvážné a začaly udělovat daleko větší sankce, jež budou citelné i pro velké hráče na trhu. Máme v programu, že chceme, aby pokuty byly vyměřovány i s ohledem na obrat společnosti, aby pro malé živnostníky nebyla pokuta likvidační, ale pro velkého hráče na trhu již citelná, třeba i v řádu desítek miliónů Kč při opakovaném a zásadním porušení. (PR)