Pacienti a pojištěnci VZP v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji si tak mohou oddechnout.

"Naše návrhy na restrukturalizaci lůžkového fondu vycházely z podkladů o personálním a materiálním vybavení jednotlivých oddělení, hodnotili jsme spektrum a komplexnost poskytované péče, porovnávali jsme klinické i ekonomické parametry v jednotlivých nemocnicích.  Důraz byl kladen především na vysokou kvalitu poskytované péče pro naše pojištěnce"dodal k jednáním se zástupci nemocnic Aleš Zbožínek, ředitel krajské pobočky VZP pro Moravskoslezský, Zlínský kraj a Olomoucký kraj.

Jednání trvala více než rok a byla úspěšně zakončena podpisem smluv.

Zbožínek současně dodal, že v rámci jednání o nových smlouvách byl kladen důraz na lepší využití lůžkového fondu v jednotlivých nemocnicích.

„Velmi dobře se osvědčily spojené lůžkové fondy, kdy určitá lůžka slouží pro potřeby dvou různých oborů. Shodli jsme se vedením nemocnic, že tato cesta může vést k významným provozním úsporám."komentoval průběh jednání Zbožínek.

Z šesti nemocnic, které jsou ve správě Moravskoslezského kraje, uzavřelo smlouvy s VZP pět z nich. Pouze nemocnice Karviná-Ráj je před podpisem smlouvy s VZP.

Oproti původním očekáváním došlo k dohodě a podpisu tříleté smlouvy mezi VZP a ortopedií v Orlové, Opavě a urologií ve Frýdku Místku.

V Olomouckém a Zlínském kraji podepsala pojišťovna smlouvy se všemi nemocnicemi.

Až na zmíněné výjimky je délka smluvního ujednání mezi krajskou pobočkou VZP a nemocnicemi v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji pětiletá.

„Délka smluvního vztahu dává jistotu lékařům a provozovatelům nemocnic a naší pojišťovně prostor k dalšímu  zkvalitnění péče pro naše pojištěnce,"potvrzuje Aleš Zbožínek.