Na start tradičních Žabáckých závodů se postavilo patnáct posádek čtyřek napříč celým spektrem věkových kategorií. U těchto závodů platí coubertinovské heslo: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

„Jezdí se vyřazovacím způsobem, v každé posádce je vždy kapitánem nějaký začátečník nebo žák, zbytek posádky se náhodně vylosuje,“ vysvětlil trenér Veslařského klubu Pavel Vychodil.

V letošních „Žabákách“ nenašla přemožitele posádka ve složení: kapitánka Adéla Petříčková (mladší žačka), Martin Sedlák, Michal Zbořil (oba dorostenci) a Martin Jakubec (junior).

Až do finále prošla a druhá skončila posádka kapitána Martina Čudy (starší žák): Ondřej Slezák (veteráni), Martin Gajdušek, David Mikulík (oba muži).

„Tyto posádky také schytaly tradiční vodní sprchu z mostu za všech možných nádob,“ potvrdil Pavel Vychodil s úsměvem, že ani letos to „po suchu“ zkrátka nešlo.

Pro úplnost: na třetím místě skončila posádka s kapitána Lukáše Vaňka (mladší žák): Jiří Cirbus (muž), Diana Neradilová (žena), Barbora Pospíšilová (juniorka).

„Veslařský klub Přerov by touto cestou rád poděkoval všem, kteří jeho činnost podporují. Kromě Statutárního města Přerov a Olomouckého kraje patří velký dík všech trenérům a jejich rodinám, rodičům a všem dalším nezištným podporovatelům. Zachovejte nám, prosím, přízeň i v letech dalších,“ uzavřel Pavel Vychodil.