Autoklub měl asi 70 tisíc členů, z toho bylo asi 2500 aktivních sportovců. Tato organizace, která jistě měla své chyby, byla vystavena destrukčním tlakům zvenku i zevnitř a bylo jen otázkou času, kdy bude zrušena.

Vše vyvrcholilo v roce 1952, kdy již v lednu proběhlo zasedání Ústředního výboru AKRČs, které se již neslo v ryze komunistickém duchu, jako nakonec všechna shromáždění jakýchkoliv veřejných organizací u nás. Na zmíněném zasedání byl již navrhnut termín celostátního sjezdu, který měl schválit vlastní rozpuštění.

Již v roce 1951 vyšel zákon č. 68 o likvidaci všech spolků a organizací vzniklých před datem 1. října 1951. Podle tohoto zákona mělo o způsobilosti těchto organizací rozhodovat Ministerstvo vnitra. A tak místo Autoklubu vznikl DSLM (Dobrovolný svaz lidového motorismu), což byla organizace, která přivedla naše motoristy pod křídla Svazarmu.

To byla organizace, která měla za úkol podílet se na ochraně Československé lidově demokratické republiky, a v jejím čele stáli od počátku vojáci. A tak když byl v roce 1952 v Přerově vedle dalšího ročníku Hanáckého okruhu a Přerovské rokle pořádán 26. 10. Říjnový okruh, jeho pořadatelem byla již organizace DSLM Přerovských strojíren.

Trať tohoto závodu, který už neměl své pokračování, vedla od startu u Gymnasia na Komenského ulici přes Velké Novosady, nábřeží Dr. Stojana, Blahoslavovu ulicí přes Masarykovo náměstí, třídou Čsl. armády, Žerotínovým náměstím zpět na Komenského ulici.