Vystřídá tak svého stranického kolegu Františka Juru, jenž na funkci rezignoval, protože se se stal primátorem Prostějova.

Krajští zastupitelé schválili změnu v pondělí 17. prosince.

„František Jura bude s Petrem Vránou zpočátku úzce spolupracovat, aby změna proběhla plynule. Věřím, že nový náměstek bude pracovat stejně dobře a spolehlivě, jako jeho předchůdce,“ uvedl olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. (ANO).

Petr Vrána bude úřadovat jako neuvolněný náměstek. Zastupitelům ale slíbil, že tato skutečnost nebude pro řádný výkon jeho funkce žádnou překážkou.

„Chci zachovat kontinuitu. Projekty a záměry rozpracované mým předchůdcem dovedu do úspěšného konce a budu pokračovat v dalším rozvoji kultury, sportu i památkové péče,“ řekl Petr Vrána.

Hejtmanství má sedm náměstků, z nichž každý odpovídá za určitou oblast, jako je zdravotnictví, školství, doprava, životní prostředí nebo investice. Do kompetence hejtmana spadá krizové řízení nebo sociální oblast.