KDY: 3. března od 12 hodin 
KDE: Městská knihovna, Palackého, Přerov 
ZA KOLIK:

Tvořivá dílna  se i v měsíci březnu koná ve svém obvyklém čase, a to první úterý od 12 hodin v půjčovně pro děti Městské knihovny na Palackého.Tentokrát se děti mohou těšit na výrobu košíku plného tulipánů.