KDY: do 31. srpna 
KDE: Přerov 
ZA KOLIK: zdarma 

Pokud budete úspěšnými luštiteli, najdete v tajenkách názvy vrcholů nejrůznějších českých pohoří! Každý prázdninový týden, a to pravidelně ve čtvrtek, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/sudoku/ budou objevovat nová soutěžní sudoku s tajenkami. Po ukončení soutěže budou vylosováni a odměněni tři nejúspěšnější luštitelé.