KDY: 29. července od 9 hodin 
KDE: Památník lovců mamutů, Předmostí 
ZA KOLIK: zdarma 

Místo je třeba předem rezervovat. Pro ty zájemce, kteří se paleolitu nebudou moci nabažit bude prohlídka pokračovat z Památníku na nedaleký kopec Hradisko.